POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne knjige - ispravak pravilnika obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 8. sjednici, održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
Članak 1.
U Pravilniku o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" br. 32/92 - pročišćeni tekst) u članku 7. stavci 1. iza riječi "osiguranik", dodaju se riječi: osoba koja samostalno osobnim radom obavlja privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost".
Članak 2.
U članku 29. stavci 1. riječi: 2 i osiguranicima-radnicima zaposlenim kod tih osoba i drugih privatnih poslodavaca", brišu se.
Članak 3.
Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a) koji glasi:
Članak 29.a)
Osiguranicima-radnicima zaposlenim kod osiguranika -- osoba koje samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost i drugih privatnih poslodavaca, kao plaća za utvrđivanje osnovice za naknadu uzima se osnovica osiguranja na osnovi koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje tih osiguranika. Osnovica za naknadu iz prethodne stavke utvrđuje se suglasno odredbama ovog pravilnika".
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/92-01/58
Urbroj : 338-24-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti