POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne katedre - pravilnik o fondu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850
I.
Poduzeća, druge pravne osobe i radnje (u daljnjem tekstu: poduzeća) koja prerađuju pšenicu, dužna su od svoje ukupne dnevne proizvodnje brašna staviti u promet i poduzećima koja proizvode kruh isporučiti najmanje 15% brašna tipa 850.
Odredba stavka 1. ove točke ne odnosi se na radnje koje uslužno melju pšenicu.
II.
Poduzeća koja proizvode odnosno prodaju kruh, dužni su od svoje ukupne dnevne proizvodnje odnosno prodaje kruha staviti u promet najmanje 20% osnovne vrste kruha tipa 850. U postotak iz stavka 1. ove točke ne može se uračunati količina kruha isporučena kupcima iz djelatnosti ugostiteljstva i turizma te zaštitnim snagama Ujedinjenih naroda (UNPROFOR).
III.
Na području općina u kojima je potrošnja kruha tipa 850 veća od najmanje količine propisane ovom odlukom izvršno vijeće skupštine općine može povećati postotak iz stavka 1. točke II. ove odluke ali najviše do 30%.
IV.
Na količine brašna i kruha isporučene kupcima iz stavka 2. točke II. ove odluke ne odnose se odredbe Odluke o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850 ("Narodne novine", broj 64/92).
V.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850 ("Narodne novine", broj 37/92 i 50/92).
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 307-04/92-01/08
Urbroj : 5030116-92-5
Zagreb, 9. listopada 1992.
Potpredsjednik
dr. Mate Granić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti