POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zaštita prava - uredba o povećanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 22. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) i članka 31. stavak 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE br. IV.
Kandidiranje

  1. Prijedlog kandidature za izbor zastupnika i njegova zamjenika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području te izborne jedinice.
  2. Ista osoba se ne može istovremeno kandidirati za izbor zastupnika za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik i na državnoj listi na izborima, koji će se održati dana 2. kolovoza 1992. godine.
  3. Birači na službi u oružanim snagama i na služenju vojnog roka, članovi posada pomorskih i riječnih brodova hrvatske trgovačke mornarice i birači lišeni slobode glasovat će na izborima 2. kolovoza 1992. godine za zastupnika i njegovog zamjenika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište. a ne za zastupnika izborne jedinice na području koje se nalazi biračko mjesto na kojem će glasovati.
  4. Ministarstvo obrane. ministarstvo pomorstva i ministarstvo pravosuđa i uprave dužni su odmah općinskim organima uprave nadležnim za popise birača dostaviti popise birača prema mjestu njihova prebivališta, za birače:

- na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i na služenju vojnog roka, - koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova hrvatske trgovačke mornarice zateknu izvan granica Republike Hrvatske i
- koji su llšeni slobode. (Članak 14. Zakona o popisima birača, "Narodne novine" br. 19/92 u svezi s člankom 34. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, "Narodne novine" br. 22/92 i člankom 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, "Narodne novine" br. 22/92 i 27/92). Organ općine, nadležan za popis birača dužan je pravovremeno sačiniti i dostaviti izvode iz popisa birača nadležnoj izbornoj komisiji radi pravovremene dostave izbornog materijala biračkim odborima.
5. Da bi registrirana politička stranka mogla valjano staviti prijedlog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske dužna je, uz prijedlog kandidata te odgovarajući broj potpisa koji podržavaju kandidaturu, priložiti i ovjereno očitovanje potpisano od osobe koja prema stranačkom, statutu zastupa stranku. kojim se potvrđuje da je stranka predložila kandidata u skladu s uvjetima utvrđenim u članku 7. stavak 3. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 Potpis ovlaštenog zastupnika političke stranke ovjerava se pred općinskim organima uprave nadležnim za ovjeru potpisa. Po navedenim propisima političke stranke predlažu kandidate za predsjednika Republike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. Prijedlog kandidature bez navedenog očitovanja neće se smatrati pravovaljanim. Očitovanje političke stranke, da je kandidat za predsjednika Republike Hrvatske predložen na način predviđen njenim statutom. odnosno odlukom donesenom na temelju statuta, daje se iskljućivo na obrascu OP-4.
Klasa: 013-03/92-01/05
Urbroj: 56805-92-33
Zagreb, 29: lipnja 1992.
Predsjednik
Zlatko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti