POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne katedre - pravilnik o državnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske,članka 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 5. Zakona o osobnimdohocima i ostalim,primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor RepublikeHrvatske, predsjednik Republike Hrvatske. Ustavni sud Republike Hrvatskei Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/90.), SaborRepublike Hrvatske na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijećaopćina i Vijeća udruženog rada 10. travnja 1992., donio je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijentaza obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor RepublikeHrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanjuosobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske
I.
U Odluci o utvrđivanju koeficijenta za obračun osobnih dohodaka funkcionarakoje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatskei Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članovatijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske ("Narodne novine",br. 42/90., 43/90., 48/90. i 14/91.) u točki II. podtočki I. u rednom broju4. brojka: "6,0" zamjenjuje se brojkom: "6,5", a urednom broju 13. brojka "4,6" zamjenjuje se brojkom: "5,6".
II.
U točki II. podtočki I. u rednom broju 15. iza riječi: "okružnijavni tužilac u Zagrebu" dodaju se riječi: "vojni tužitelj uZagrebu, predsjednik Vojnog suda u Zagrebu".
U točki 17. iza riječi: "okružni javni tužioci", dodaju seriječi: "vojni tužitelji, predsjednici vojnih sudova".
U točki 18. iza riječi: "suci okružnih privrednih sudova"stavlja se zarez i dodaju riječi: "suci vojnih sudova, zamjenici vojnihtužitelja".
U točki 22. iza riječi: "izabranom zamjeniku predsjednika suda"dodaju se riječi: "imenovanom zamjeniku predsjednika vojnog suda".
III.
Odredbe točke II. ove odluke primjenjuju se samo za vrijeme djelovanjavojnih sudova, odnosno vojnih tužiteljstava.
IV. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",Odredbe točke I. primjenjuju se od 1. ožujka 1992., a odredbe točke II.primjenjuju se od 1. veljače 1992.
Klasa: 120-02/92-01/08
Zagreb. 10. travnja 1992.
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti