POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zastupnik - obvezane upute broj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 31. stavak 2. Zakona o izboru zastupnlka u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE br. III.
Kalendar redoslijeda izbornih radnji i toka rokova po zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

 1. Odluka predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske objavljena u "Narodnim novinama" 24. lipnja 1992. godine ("Narodne novine" broj 38 od 24. lipnja 1992.).
 2. Rokovi teku od dana 25. lipnja 1992. 00.00 h.
 3. Prijedlozi kandidata za zastupnike i njihove zamjenike koji se biraju pojedinačno u izbornoj )edinici moraju prispjeti izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 12 dana, dakle do 6. srpnja 1992. 24.00 h. (članak 15. stavak 1.)
 4. Izborna komisija izborne jedinice mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih obvezatnih uputa, dakle do 8. srpnja 1992. 24.00 h. (članak 18. stavak 1.)
 5. Liste kandidata izborne jedlnlce moraju še objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji (članak 16. stavak 2.)
 6. Izborna komisija Republike Hrvatske mora objaviti sve pravovaljano predložene državne liste i zbirnu listu državnih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3 ovih obvezatnih uputa, dakle do 8. srpnja 1992. 24.00 h. (članak 16. stavak 2. i 3.)
 7. Državne liste moraju se objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji (članak 16. stavak 2. i 3.)
 8. Izborna komisija Republike Hrvatske mora dostaviti hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima sve prihvačene državne liste i zbirnu listu državnih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih obvezatnih uputa, dakle do 8. srpnje 1992. 24.00 h.
 9. Izborna promiđba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica i zbirne liste državnih lista, pa do 24 sata. prije izbora, dakle od 9. srpnja 00.00 h do 31. srpnja 1992. 24.00 h.
 10. Zabrana izborne promiđbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivenje prethodnih izbornih rezultata i procjene rezultata izbora traje od 1. kolovoza 1992. 00.00 h do 2. kolovoza (članak 20.) 1992. 24.00 h.
 11. Izborna komisija izborne jedinice mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za zastupnike, dakle do 7, srpnja 1992. 24.00 h. (članak 33. stavak 3.)
 12. Izborna komisija Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a izborne komisije izbornih jedinica za područje Republike Hrvatske, moraju objaviti biračka mjesta s naznakom koji će birači gIasovati na pojedinom mjestu najkasnije pet dana prije održavanja izbora, dakle do 27 srpnja 1992. 24.00. h (članak 14 stavak 3 )
 13. Ministar pravosuđa i uprave na prijedlog ministra obrane udredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske Ministar pomorstva odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske. Ministar pravosuđa i uprave odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode najkasnije do 27. šrpn)a 1992. 24.00 h (članak 35. u svezi članka 34. stavak 3.)
 14. Glasovanje traje neprekidno. 2. kolovoza 1992 od 7.00 do 19.90 h. Birači koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati. (članak 4, stavak 1)
 15. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostallm izbornim materijalom izbornoj, komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta; dakle 3. kolovoza 1992. do 7.00 h. (članak 47. stavak 1.)
 16. Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja izborne materijale neposredno Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 3. kolovoza 1992. u 7.00 h po lokalnom vremenu. (članak 47. stavak 2.)
 17. Izborna komisija izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle do 3. kolovoza 1992 19.00 h. (članak 48. stavak 1.)
 18. Izborna komisija Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem joj izborna komisija izborne jedinice mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu. (članak 48. stavak 2.)
 19. Izborna komisija Republike Hrvatske utvrđuje rezultate izbora za zastupnike na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u svim izbornim jedinicama u Republici. (članak 50.)
 20. Izborna komisija Republike Hrvatske, kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike objavit će odmah 1. - broj birača upisanih u popise birača; - broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici; - koliko je glasova dobio pojedini kandidat u svakoj izbornoj jedinici; - koliko glasova je dobila pojedina državna lista i - koliko je bilo nevažećih glašačkih listića; 2. ime i prezime kandidata koji je izabran u svakoj izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik; 3. broj zastupničkih mjesta koje je dobila svaka državna lista te - imena i prezimena kandidata sa svake državne liste koji su izabraniza zastupnike. (članak 51.)

Zaštita izbornog prava
21. Ustavnost i zakonitost izbora zazastupnike u Sabor Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove: (članak 53.)
22. Prigovor zbog nepravilnosti. u postupku kandidiranja može podnijeti - - politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za zastupnika, odnosno državnu listu: - kandidati za zastupnika: (članak 54. stavak 1.)
23. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači o čijim se kandidatima za zastupnika odnosno, o čijim se državnim listama glasovalo te kandidati zastupnika o kojima se glaslovalo. (članak 54. stavak 2.).
24. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupike podnosi se Izbornoj komisiji Republike Hrvatske uroku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršen radnja za koju je stavljen prigovorg ;dakle od 00.00 ssati slijedećeg dana (članak 55. stavak 1)
25. Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor odnosno, od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se podnosi prigovor dakle od 00.00 sati slijedećeg dana. (članak 55. stavak 2.)
26. Protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora, kao i kandidati za zastupnike imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem Izborne komisije Republike Hrvatske.
27. Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje. (članak 57. stavak 2.)
28. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od isteka dana kada je primio žalbu dakle, 00.00. sati slijedećeg dane (članak 57. stavak 5.)
29. Podneseni prigovor, odnosno žalba ne odgađaju obavljanje izbornih radnji propisanih zakonom pa ni objavljivanje rezultata izbora. (članak 58)
Klasa: 013-03/92-01/05
Urbroj: 56605-92-26
Zagreb, 26. lipnja 1992.
Predsjednik
Zlatko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti