POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zastupljeno pravo - plan prijama pravomočno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 22. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE br. II.
Kalendar redoslijeda izbornih radnji i toka rokova po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske

 1. Odluka Vlade Republihe Hrvatske o raspisivanju izbora objavljena u "Narodnim novinama", 24. lipnja 1992. ("Narodne novine. broj 38 od 24. lipnja 1992.)
 2. Rokovi teku od dana 25. lipnja 1992. 00:00 h. (članak 3.)
 3. Prijedlozi kandidata za predsjednika Republike Hrvatske moraju prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske najkasnije u roku od 12 dana, dakle od 6. srpnja 1992. u 24:00 h. ( članak 10. stavak 1.)
 4. Izborna komisija Republike Hrvatske mora objaviti listu kandidata u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih obvezatnih uputa, dakle do 8. srpnja 1992. u 24:00 h.
 5. Listu kandidata Izborna komisija Republike Hrvatske objavljuje u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji te je u istom roku dostavlja diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima radi njezine javne objave. (članak 11.)
 6. Izborna promičba traje od dana objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske do 24 sata prije izbora, dakle od 9. srpnja 1992. 00:00 h. do 31. srpnja 1992. 24:00 h. (članak 13.)
 7. Zabrana izborne promičbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata i procjena rezultata izbora traje od 1. kolovoza 1992. 00:00 h do 2. kolovoza 1992. 24:00 h. (članak 15.)
 8. Općinska izborna komisija mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana izbora dakle do 27. srpnja 1992. 24:00 h. (članak 24. stavak 3.)
 9. Izborna komisija Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a općinske izborne komisije za područje Republike Hrvatske moraju objaviti biračka mjesta, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije pet dana prije dana izbora, dakle do 27. srpnja 1992. 24:00 h. (članak 25. stavak 3.)
 10. Ministar pravosuđa i uprave na prijedlog ministra obrane odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske. Ministar pomorstva odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske. Ministar pravosuđa i uprave odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode najkasnije do 27. srpnja 1992. 24:00 h. (članak 34. u svezi članka 25. stavak 3.)
 11. Glasovanje traje neprekidno 2. kolovoze 1992. od 7.00 do 19.00 h.

Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima vrijeme se računa po lokalnom vremenu (članak 31.)
12. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom općinskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta dakle do 3. kolovoze 1992. 7:00 h. (članak 37. stavak 1.)
13. Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu ostavlja izborne materijale neposredno Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 12 sati od zatvaranja birališta. dakle do 3. kolovoza 1992. 7.00 h po lokalnom vremenu.
(članak 37. stavak 2.) 14. Općinska izborna komisija zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta. dakle do 3. kolovoza 1992. 19.00 h. (članak 38. stavak 1.)
15. Izborna komisija Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem općinska izborna komisija mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.
(članak 38. stavak 2.) 16. Izborna komisija Republike Hrvatske utvrđuje rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske na temelju rezultata glasovanja na samim biračkim mjestima. Izborna komisija Republike Hrvatske kad utvrdi rezultate izbora za predsjednika Republike Hrvatske objavit će odmah

 1. - broj birača upisanih u popise birača; - broj birača koji su glasovali - koliko je glasova dobio pojedini kandidat; - koliko je bilo nevažećih listića;
 2. ime i prezime kandidata koji je izabran. (članak 41. stavak 1.)
 3. Ako niti jedan od kandidata za predsjednika Republike Hrvatske nije dobio većinu koje se traži za izbor. Izborna komisija Republike Hrvatske objavit će ime i prezime dva kandidata koji su dobili najviše glasova i koji imaju pravo sudjelovanja u ponovljenom izboru u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji. U tom slučaju izbor se ponavlja nakon 14 dana od dana utvrđivanja rezultate glasovanja. (članak 17. stavak 1. i članak 41. stavak 2.)

Zaštita izbornog prava
18. Ustavnost i zakonitost izbora za predsjednika Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske te rješava izborne sporove. (članak 43.)
19. Zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i postupku izbora prigovor može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno, birači koji su predložili kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, kao i kandidati o kojima se je glasovalo. (članak 4. stavak 1. i 2.)
20. Zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske prigovor se podnosi Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor dakle od 00,00 sati slijedećeg dana. (članak 45. stavak 1)
21. Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor odnosno od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se podnosi prigovor dakle od 00.00 sati slijedećeg dana. (članak 45. stavak 2.)
22. Protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora kao i kandidat za predsjednika Republike imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem Izborne konusije Republike Hrvatske (članak 47. stavak 1. i 3.)
23. Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00.00 sati slijedečeg dana (članak 47. stavak 2.)
24. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u roku od 48 sati od isteka dana kada je primio, žalbu. dakle od 00.00 sati slijedećeg dana (članak 47. stavak 5.)
25. Podneseni prigovor odnosno žalba ne odgađaju obavljanje izbornih radnji, pa niti objavljivanje rezultata izbora (članak 48.).
Klasa: 013-03/92-01/05
Urbroj: 58805-92-25
Zagreb. 26. lipnja 1992.
predsjednik
Zlatko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti