POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne internet stranice - pravilnik o obračunskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 261. stavak 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK
o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi

Članak 1.
Uvjerenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi izdaje Carinska uprava Republike Hrvatske, a mišljenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi ovlaštena carinarnica. na pisani zahtjev zainteresiranog korisnika.

Članak 2.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti tri istovjetna uzorka robe za koju se traži uvjerenje ili mišljenje.
Ako je u pitanju roba za koju se ne mogu uzeti uzorci (oprema i dr.). uz zahtjev se prilažu prospekti, a ako prospekata nema - slike, skice i sl. u tri primjerka, s opisom materijala i drugim podacima neophodnim za svrstavanje robe.
Zahtjev treba sadržavati podatke uz koje se može nesumnjivo utvrditi koja je roba u pitanju, a posebno:

  1. uobičajeni trgovački naziv robe na hrvatskom jeziku i jeziku zemlje proizvodaća;
  2. tip, model i zaštitni znak;
  3. kakvoča, namjena i način uporabe robe;
  4. zemlja podrijetla i naziv proizvođača robe, te zemlja iz koje se roba uvozi;
  5. da li je roba do sada uvožena i u koji je tarifni broj svrstana

Jednim se zahtjevom može tražiti izdavanje uvjerenja ili mišljenja za jednu vrstu robe.

Članak 3.
Uvjerenje ili mišljenje o svrstavanju robe treba sadržavati:

  1. uobičajeni trgovački naziv robe;
  2. tarifnu oznaku;
  3. imenovanje robe po Carinskoj tarifi;
  4. carinsku stopu po Carinskoj tarifi;
  5. podatke o dva uzorka robe, prospekta, slike, skice i sl i čime su obilježeni, zapečaćeni ili ovjereni.


Članak 4.
Carinska uprava Republike Hrvatske izdaje podnositelju zahtjeva uvjerenje s dva uzorka, zapečaćena s utisnutim carinskim pečatom ili stavljenom carinskom plombom. odnosno s dva prospekta, crteža, slike ili skice ovjerenim pečatom Carinske uprave.
Jedan uzorak, prospekt, sliku ili skicu zadržava Carinska uprava.

Članak 5.
U postupku carinjenja robe podnositelj deklaracije prilaže uz carinsku deklaraciju original uvjerenja, s uzorkom, odnosno prospektom, slikom ili skicom, kao i jednu kopiju uvjerenja.
Po završenom postupku carinjenja robe, carinarnica vrača podnositelju deklaracije original uvjerenja, a kopiju uvjerenja zadržava uz carinsku deklaraciju.

Članak 6.
Uvjerenje važi šest mjeseci od dana njegova izdavanja. osim za carinsku stopu koja se utvrđuje na temelju članka 22. Carinskog zakona Uvjerenje se neće primijeniti, ako u vrijeme njegovog važenja bude izmijenjena carinska tarifa za robu na koju se uvjerenje odnosi.

Članak 7.
Ako za utvrđivanje svojstava robe treba kemijsko-tehnološko ispitivanje uzorka, Carinska uprava naplatit će troškove ispitivanja od podnositelja zahtjeva, uz naplatu propisane carinske administrativne takse za izdavanje uvjerenja.
Pod istim uvjetima troškove će naplatiti i ovlaštena carinarnica koja izdaje pisano mišljenje o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi temeljem članka 261. stavak 2. Carinskog zakona.

Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Odluka o postupku izdavanja i upotrebe uvjerenja o svrstavanju robe prema Carinskoj tarifi i o naknadama za izdavanje tih uvjerenja ("Službeni list". br. 35/76. 17/83, 23/87. 18/90 i 26/91 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/442
Urbroj: 513-02-92-1
Zagreb, 5. listopada 1992.

V. d. direktora
Branko Skok, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti