POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dopune - odluka o roku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. i članka 87. stavka 1. točke 13. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 30. studenog 1992. donio je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
I.
U Odluci o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Narodne novine" broj 61/91,10/92 i 73/92) u točki 1. stavak 2. mijenja se i glasi: "Banke su obvezne u blagajničkim zapisima Narodne banke Hrvatske, držati iznos u visini 8,6% od prosječnih kratkoročnih izvora sredstava, utvrđenih na temelju knjigovodstvenog stanja koncem triju uzastopnih dekada koje čine obračunsko razdoblje. Obračunska razdoblja mijenjaju se po isteku dekade, a razmak između početka jednog obračunskog razdoblja i početka slijedećeg obračunskog razdoblja je jedna dekada. Knjigovodstveno stanje dinarskih kratkoročnih izvora sredstava smatra se knjigovodstveno stanje na dan 10-ti i 20-ti dan u mjesecu, te posljednji dan mjeseca. Upis obveznih blagajničkih zapisa banke će izvršavati jedanaesti dan po isteku obračunskog razdoblja"..
II.
Stavak 3., 4., 5. i 6. točke 1. posteje stavak 6., 7., 8. i 9. točke 1.
III.
U točki 3. stavak 2. briše se.
IV.
U točki 4. iza riječi "zapisima" tekst se briše i dodaje slijedeći tekst: "11-og dana po isteku obračunskog razdoblja, na obrascima što ih propiše Narodna banka Hrvatske".
V.
Prvi upis obveznih blagajničkih zapisa,po ovoj odluci izvršit će se 11. prosinca 1992. godine.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. Br.81/92
Zagreb, 30. studenoga 1992. g.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti