POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravne brošure - zakon o obveznim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 205. stavak 5. i članka 230 stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske u suglasnosti s ministrom financija donosi
NAREDBU
o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora
I.
Ako je temeljem članka 205. Carinskog zakona odobren smještaj robe pod carinski nadzor u carinsko smjestište, konsignacijsko skladište i druge prostorije i prostore izvan mjesta u kojem je sjedište carinarnice ili njene organizacijske jedinice, podnositelj zahtjeva za smještaj robe dužan je na ime troškova uredovanja carinskog djelatnika radi smještaja robe pod carinski nadzor platiti iznos propisan ovom naredbom. Isti iznos plaća se ako je temeljem propisa članka 230. stavak 1. Carinskog zakona odobreno da se carinjenje robe koja se uvozi odnosno izvozi izvrši izvan mjesta carinjenja, odnosno u prostorijama ili prostorima u kojima carinarnica redovno carini robu.
II.
Troškove iz točke I. ove naredbe plaća podnositelj zahtjeva za izlazak carinskog djelatnika, odnosno carinjenje robe izvan redovnog uredovnog vremena carinarnice. Troškovi iz stavka I. ove točke iznose u HRD protuvrijednosti 10 USD za svaki započeti sat carinskog djelatnika izvan radnog vremena.
III.
Podnositelj zahtjeva snosi i troškove prijevoza carinskog djelatnika prema propisima o naknadama za putne i druge troškove koji se republičkim upravnim tijelima priznaju u materijalne troškove.
IV.
Akontaclju iz točke II. i III. ove naredbe podnositelj zahtjeva plaća na depozitni račun carinarnice dok se konačan iznos troškova obračunava i uplaćuje na evidentni račun carinarnice.
V.
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o tarifi troškova izlaska carinskog radnika radi smještaja robe pod carinski nadzor i carinjenje robe van mjesta, odnosno prostorija ili prostora u kojima carinarnica redovito vrši carinski nadzor i carinjenje robe ("Službeni list", br. 37/76,10/83,17/87,13/88, 84/89 i "Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92),
VI.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/92-01/440
Urbroj : 513-02-92-1
Zagreb, 5. listopada 1992.
V. d. direktora
Branko Skok v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti