POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakonski akti u primjeni - ispravak prosječnog srednjeg ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 60. stavka 1. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju Cijelu zemlju ("Narodne novine"; br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. srpnja 1992. donijela je
ODLUKU
o visini naknade za obvezne zdravstvene preglede bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske
I.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka biIja koje se uvoze, provoze i izvoze, ovisno o vrsti pošiljke, iznosi:

  1. za vagonske, kamionške i za pošiljke u kontejnerima do 10 tona 3.000 hrvatskih dinara, a za svaku slijedeću odnosno započetu tonu iznad 10 tona povećava se za 300 hrvatskih dinara;
  2. za brodske pošiljke, osim za brodske pošiljke drva. za svaku započetu tonu 50 hrvatskih dinara, a najmanje 5.000 hrvatskih dinara za jednu pošiljku;
  3. za brodske pošiljke drva (trupci, rudničko drvo. piljeno drvo. razne vrste drvnih prerađevina) 50 hrvatskih dinara za svaki započeti kubni metar, a najmanje 5.000 hrvatskih dinara po jednoj pošiljci, odnosno 30 hrvatskih dinara za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnog drva, a najmanje 3.000 hrvatskih dinara po jednoj pošiljci;
  4. za avionske pošiljke za svakih započetih 10 kilograma 50 hrvatskih dinara, a najmanje 1.000 hrvatskih dinara po jednoj pošiljci;
  5. za komadne pošiljke (iz zbirnih vagona. kamiona i kontejnera, pošiljke u kombi-vozilima, laganim prikolicama, osim pošiljaka iz podtočke 7. ove točke) 30 hrvatskih dinara za svakih započetih 10 kilograma, a najmanje 500 hrvatskih dinara po jednoj pošiljci;
  6. za poštanske pošiljke do 0.25 kilograma 50 hrvatskih dinara, do jednog kilograma 100 hrvatskih dinara, kao i za svaki slijedeći odnosno započeti kilogram 100 hrvatskih dinara:
  7. za pošiljke što ih putnici ili osoblje prijevoznih sredstava nose uza se za svakih započetih 10 kilograma 200 hrvatskih dinara;
  8. za pošiljke drva (za trupce, rudničko drvo piljeno drvo, razne vrste drvnih prerađevina), osim brodskih pošiljaka drva, 100 hrvatskih dinara za svaki započeti kubni metar, odnosno 70 hrvatskih dinara za svaki započeti kubni metar celuloznog ili ogrjevnog drva;
  9. za drvo za pomoćne pregrade i daske na brodu ili tegljenici. kao i za obložne daske, podloške i palete s vagonskih i kamionskih pošiljaka, koje se s njih uklanjaju nakon upotrebe ili dotrajalosti 200 hrvatskih dinara po kubnom metru;
  10. za ostatke biljnog podrijetla nakon čišćenja broda odnosno tegljenice 5.000 hrvatskih dinara po brodu odnosno tegljenici. Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljke drva (trupci, rudničko drvo, piljeno drvo razne vrste drvnih prerađevina) iz podtočke 3. i 8. ove točke određuje se na način da je jedan prostorni metar jednak 0,7 kubnog metra (1 prm = 0,7 m').

II.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se pretovaraju u provozu kroz Republiku Hrvatsku, određuje se za vagonske. kamionske i brodske pošiljke u visini 50% od naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2; 3. i 8. ove odluke.
III.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled sjemena i sadnog materijala određuje se u visini naknade propisane u točki I. podtočki 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ove odluke, uvečane za 100%.
IV.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled bilja koje se izvozi ili uvozi za neposrednu preradu (šećerna repa, žitarice i njihovi proizvodi nakon mljevenja, grožde industrijsko voće i povrće), određuje se u visini 50% od naknade propisane u točki 1, podtočki 1, 2. i 5. ove odluke. Inspektor za zaštitu bilja koji obavlja obvezni zdravstveni pregled bilja može zatražiti od izvoznika odnosno uvoznika pismeni dokaz da bilje iz stavka 1. ove točke služi za neposrednu preradu.
V.
Za praznu ambalažu biljnog podrijetla koja se vraća u Republiku Hrvatšku, a upotrebljena je za otpremu pošiljaka bilja, određuje se naknada u visini 50% od naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2, 4. i 5. ove odluke.
VI.
Ako uvoznik, izvoznik odnosno provoznik zahtijeva pregled ambalaže od bilja za pošiljke koje ne podliježu obveznom zdravstvenom pregledu bilja, naknada se određuje u visini naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2. i 4. ove odluke.
VII.
Ako izvoznik pravovremeno ne pripremi pošiljku bilja za obvezni zdravstveni pregled bilja, a pozove inspektora za zaštitu bilja i ako inspektor za zaštitu bilja izade na mjesto utovara u određeno vrijeme, izvoznik je dužan za njegov izlazak platiti 3.000 hrvatskih dinara po satu čekanja.
VIII.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljke u kojoj se nalazi više vrsta bilja određuje se u visini naknada propisanih u točki I. podtočki 1, 2, 4, 5. 6. i 7 ove odluke, uvečanih:
- za 10% do pet vrsta bilja;
- za 20% do 10 vrsta bilja;
- za 30% do 15 vrsta bilja;
- za 40% do 20 vrsta bilja;
- za 50% za više od 20 vrsta bilja.
IX.
Naknada za obvezni zdravstveni pregled pošiljaka bilja u izvozu, uvozu odnosno provozu koji se obavlja tijekom noći i u dane državnih blagdana i neradnih dana povećava se za 100% od visine propisane naknade.
X.
Sredstva naknada za obvezne zdravstvene preglede pošiljaka bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske prihod su Republike Hrvatske. Sredstva naknada iz stavka I. ove točke za obvezne zdravstvene preglede pošiljaka bilja u izvozu, uplaćuju se na poseban račun koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
XI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko granice Socijalištičke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 46/91 i "Narodne novine", br. 53/91) i Odluka o visini naknade za obavezne zdravstvene preglede bilja u izvozu ("Narodne novine", br. 36/91).
XII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 541-01/92-01/04
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 13. srpnja 1992.
potpredsjednik
dr. Milan Ramljak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti