POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna zaštita - program zdravstvene zaštite ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVTASKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća 10. travnja 1992. i Vijeća općina 10. travnja 1992.
Broj : PA4-30/ 1-92.
Zagreb, 15. travnja 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
Članak 1.
U Zakonu o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90., 59/90., 53A/91., 61/91. i 73/91.), članku 4. stavku 2, na kraju teksta briše se točka i stavlja zarez te dodaje nova točka 6., koja glasi: "6. Republički hidrografski institut."
Članak 2.
Iza članka 27c. dodaje se novi članak 27d., koji glasi: "Članak 27d. Republički hidrografski institut obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na znanstveno-istraživačke i razvojne poslove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, poslove hidrografsko-geodetske izmjere Jadrana i reambulacije obale, projektiranja i izrade pomorskih navigacijskih karata i nautičkih pomagala te oceanoloških istraživanja s odgovarajućim istraživanjem geologije podmorja i meteorološkim promatranjima te izdavačko-tiskarsku djelatnost. U poslovima iz svog djelokruga, Republički hidrografski institut sudjeluje u radu međunarodnih institucija. Republički hidrografski institut osniva se kao republička upravna organizacija sa svojstvom zavoda. Republički hidrografski institut ima svojstvo pravne osobe."
Članak 3.
Republički hidrografski institut preuzima radnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zatećeni u Republici Hrvatskoj na obavljanju poslova preuzetih od bivšeg Hidrografskog instituta jugoslavenske ratne mornarice. Republički hidrografski institut preuzima arhivu i drugu dokumentaciju, poslovni prostor, opremu i sredstva sa žiro-računa Hidrografskog instituta jugoslavenske ratne mornarice.
Članak 4.
Direktor Republičkog hidrografskog instituta dužan je urediti unutarnje ustrojstvo Republičkog hidrografskog instituta u skladu s odredbama ovoga zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Članak 5.
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1992. godinu osigurat će se sredstva za redovitu djelatnost novoosnovane republičke upravne organizacije.
Članak 6.
Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Zakona o ustrojstvu Republičke uprave.
Članak 7.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-03/92-01/07
Zagreb, 10. travnja 1992.
SABOR REPUBLlKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti