POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna zajednica - odluka kojom razrješujem ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 10. travnja 1992, Vijeća općina 10. travnja 1992. i Vijeća udruženog rada 10. travnja 1992.
Broj : PA4-26/ 1-92.
Zagreb, 15. travnja 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima
Članak 1.
U Zakonu o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85. i 42/86.) u članku 67., stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom". U stavku 6. iza riječi "iseljenje" stavlja se točka a ostatak teksta briše se.
Članak 2.
Iza članka 102. dodaje se novi članak 102a. koji glasi "Članak 102a Stanarsko pravo prestaje onima koji su sudjelovali ili sudjeluju u neprijateljskaj djelatnosti protiv Republike Hrvatske. Vlasnik stana, nakon sudske odluke o otkazu ugovora o korištenju stana, odlučit će o davanju na korištenje dotičnog stana članovima porodičnog domaćinstva ili drugog odgovarajućeg stambenog prostora".
Članak 3.
U članku 103., stavak 1. mijenja se i glasi: "Ako radniku koji koristi stan za službene potrebe prestane radni odnos, a ne iseli se iz stana, stambeni će organ na prijedlog davaoca stana rješenjem narediti iseljenje".
Članak 4.
U članku 120., stavak 2. mijenja se i glasi "Za iseljenje podstanara koji je nastavio koristiti stan, nakon što je stanar prestao koristiti stan, nadležan je stambeni organ". Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja".
Članak 5.
Iza članka 158. dodaje se članak 158a. koji glasi: "Postupci pokrenuti primjenom odredbe članka 120. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85. i 42/86.) nastavit će se i dovršiti primjenom odredaba toga zakona.
Članak 6.
Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 371-02/92-01/01
Zagreb, 10. travnja 1992.
SABOR REPUBLlKE HRVATSKE
Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti