POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - donešeni zakoni - odluku o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu
Proglašvam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. studenoga 1992.
Broj : PA4-92/ 1-92.
Zagreb,1. prosinca 1992.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu
Članak 1.
U Zakonu o javnom pravobranilaštvu ("Narodne novine", br.17/77.,17/86.,19/90. i 41/90.) naziv Zakona mijenja se i glasi "Zakon o javnom pravobraniteljstvu".
Članak 2.
Članak 5. briše se.
Članak 3.
U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Ovlašćuje se i zadužuje Javno pravobraniteljstvo da zastupa interese Republike Hrvatske pred sudovima i drugim nadležnim tijelima glede zaštite imovine poduzeća s društvenim kapitalom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj."
Članak 4.
Iza članka 37b. dodaje se članak 37c. koji glasi: "Članak 37c. Javni pravobranitelj Republfke Hrvatske ima pravo i dužnosti javnom pravobranitelju grada, odnosno općine, davati obvezatne upute za rad, kada se radi o interesu Republfke Hrvatske. Takve se upute, ako je to potrebno, mogu dati i za postupanje u pojedinom predmetu. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske može preuzeti obavljanje poslova iz nadležnosti gradskog, odnosno općinskog javnog pravobraniteljstva ako nema sukoba interesa Republike i općine odnosno grada. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske može u pojedinom predmetu ovlastiti drugog javnog pravobranitelja grada, odnosno općine, za obavljanje određene radnje u pojedinom predmetu".
Članak 5.
Člansk 44. mijenja se i glasi: "Prije stupanja na dužnost javni pravobranitelj i zamjenik javnog pravobranitelja daje pred predsjednikom Sabora Republike Hrvatske, odnosno predsjednikom skupštine općine odnosno predsjednikom Skupštine grada prisegu koja glasi :
Prisežem, da ću se u radu pridržavati Ustava i Zakona, da ću savjesntm radom štititi imovinska prava i interese Republike Hrvatske, te državni ustroj RepublIke Hrvatske i da ću svoju dužnost i zadaće obavljati savjesno."
Članak 6.
U odredbama Zakona o javnom pravobranilaštvu riječ i: "javno pravobranilaštvo" zamjenjuju se riječima: "javno pravobraniteljstvo", riječi: "javni pravobranilac i zamjenik javnog pravobranioca" zamjenjuju se riječima: "javni pravobranitelj i zamjenik javnog pravobranitelja., riječi: "gradska zajednica općina, društveno-politička zajednica", zamjenjuju se riječima: "općina, grad, odnosno Republika" u odgovarajućim padežima. Riječi "samoupravnih organizacija i zajednica, brišu se.
Članak 7.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"..
Klasa: 713-02/92-01/02
Zagreb, 26. studenoga 1992.
ZASTUPNIČK1 DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti