POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakonske naredbe - strategija razvitka hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 16. lipnja 1992. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba I. P. iz Zagreba.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
I. P. iz Zagreba podnio je ustavnu tužbu protiv uvodno navedenog rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je, kao nedopuštena, odbačena revizija što ju je bio podnio protiv pravomoćne odluke Suda udruženog rada Hrvatske od 28. lipnja 1990. u svezi s prestankom radnog odnosa. Podnositelj ustavne tužbe smatra da navedeno rješenje onemogućuje zaštitu ustavnih prava pred nadležnom sudbenom vlašću te vrijeda načelo iz članka 14. stavka 2. Ustava o jednakosti svih pred zakonom, posebno zato što je, prema odredbi članka 382. stavka 4. točke 5. Zakona o parničnom postupku (koji je preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku /"Naroslne novine", br. 53/91/ kao zakon Republike Hrvatske), revizija uvijek dopuštena u sporovima iz radnog odnosa Ustavni sud odlučio je kao u izreci polazeći od ovih razloga: Odredbom članka 18. stavka 1. Ustava jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, no time nije zajamčeno i pravo na izvanredni pravni lijek kao što je revizija. Izvanredni pravni lijekovi utvrđuju se zakonom kojim se uređuju određeni postupci, što proizlazi iz načela u članku 116. stavku 2. Ustava prema kojem se ustanovljenje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova, te postupak pred sudovima, uređuju zakonom. Mjerodavni zakon u ovom slučaju je Zakon o prestanku rada sudova udruženog rada ("Narodne novine", br. 53/90), koji je u članku 1. propisao da Sud udruženog rada Hrvatske i osnovni sudovi udruženog rada prestaju radom 31. prosinca 1990., a u članku 2. stavku 3. da su u pravomoćno dovršenim predmetima pred sudovima udruženog rada do 31. prosinca 1990. dozvoljena samo ona pravna sredstva koja su bila dozvoljena u vrijeme vođenja postupka pred sudovima udruženog rada. U skladu s tom zakonskom odredbom, a imajući u vidu da pravo na izvanredni pravni lijek nije ustavno pravo, Ustavni sud je odlučio da time što su različiti zakoni o postupku pred sudovima dopaštali, ili ne dopuštali reviziju, nije povrijeđeno ustavno načelo o jednakosti svih pred zakonom. Stoga je odlučeno kao u izreci. Objava ove odluke temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).
Broj : U-III-106/ 1991.
Zagreb, 16. lipnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti