POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakonske deklaracije - pravilnik o prikazu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Ukida se odredba članka 21. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu Skupštine općine Grubišno Polje ("Službeni glasnik" općine Grubišno Polje, br. 7/89 i 1/91).
  2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" općine Grubišno Polje.

Obrazloženje
Odredbom članka 21. stavka 2. Odluke navedene u izreci propisano je da se žalba protiv rješenja o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja u natječaju za davanje na korištenje građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, kojeg donosi nadležni općinski organ uprave na osnovi zaključka natječajne komisije, podnosi Komisiji za rješavanje pravnih stvari u II. stupnju Skupštine općine Grubišno Polje. Navedenu odredbu Odluke Sud je razmatrao povodom prijedloga Upravnog suda Hrvatske, koji smatra da je po i važećim zakonskim odredbama o toj žalbi nadležno rješavati Ministarstvo pravosuđa i uprave. Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da je prijedlog osnovan. Prema odredbi članka 225. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, koji je u Republici Hrvatskoj preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 53/91), protiv prvostepenih rješenja organa državne uprave niže razine žalba se može izjaviti nadležnim ministarstvima, odnosno drugim nadležnim republičkim organima uprave, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Kako ni jednim zakonom nije drukčije određeno u pogledu nadležnosti za rješavanje o žalbi protiv prvostepenog rješenja o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja u natječaju za davanje na korištenje građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, o toj žalbi nadležan je odlučivati nadležni republički organ uprave. U djelokrug kojeg republičkog organa uprave spada navedena materija određeno je u Zakonu o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 59/90, 53A/91, 61/91 i 73/91). Prema članku 11. tog Zakona, imovinsko-pravne poslove u svezi s izgradnjom i korištenjem građevinskog zemljišta obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave. Iz navedenog slijedi da odredba članka 21. stavka 2. Odluke nije u skladu sa zakonom. Stoga je Sud odlučio kao u izreci.
Broj: U-II-90/1991.
Zagreb, 12. svibnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti