POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakonska snaga - pravilnik o posredovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima poljoprivrede i šumarstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 62. Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Narodne novine", broj 53/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o iskaznici i znaku graničnog inspektora za zaštitu bilja

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice i izgled posebnog znaka graničnog inspektora za zaštitu bilja, način izdavanja i zamjene te način vođenja evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima graničnog inspektora za zaštitu bilja.

Članak 2.
Iskaznica graničnog inspektora za žaštitu bilja (u daljnjem tekstu: iskaznica) pravokutnog je oblika, dimenzije 96 x 65 mm i izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Prednja strana iskaznice iz stavka 1. ovog članka sadrži:
- na gornjoj lijevoj streni grb Republike Hrvatske;
- desno od grba ispisano je:
"REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRlVREDE".
Ispod grba je prazan prostor za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka "ISKAZNICA GRANIČNOG INSPEKTORA ZA ZAŠTITU BILJA", ime i prezime djelatnika i naziv granične stanice za zaštitu bilja;
- ispod mjesta za fotografiju upisuje se jedinstveni matični broj građanina (JMBG).

Na poleđini iskaznice iz stavka 1. ovog članka ispisana su ovlaštenja nosioca iskaznice i stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje na graničnim prijelazima granične stanice za zaštitu bilja ovjereno potpisom ovlaštenog djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 3.
Znak graničnog inspektora za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: znak) ovalnog je oblika veličine 56 x 42 mm. Vanjski rub ovala zlatnožute je boje s reljefom hrvatskog pletera. U sredini gornjeg dijela pletera nalazi se hrvatski grb u propisanim bojama, visine 16 mm. U sredini donjeg dijela pletera nalazi se srebrnasta pločica širine pletera u koju se upisuje broj znaka.
Osnova podloge središnjeg dijela znaka je sjajne srebrnaste boje. Ispod gornjeg dijela hrvatskog pletera lijevo i desno od grba ispisano je tamnoplavim slovima veličine 3 mm, "REPUBLIKA HRVATSKA".
U središnjem dijelu ovala nalazi se stilizirani znak zaštite bilja od dva lista zelene boje s upletenim likom zmije crne boje.
U donjem dijelu središnjeg dijela lijevo i desno od znaka zaštite bilja ispisano je u dva reda plavom bojom "GRANIČNI INSPEKTOR ZA ZAŠTITU BILJA".
Znak je izrađen od nerđajućeg lima. Na poleđini znaka je igla za učvršćivanje.

Članak 4.
Iskaznicu i znak izdaje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članak 5.
O izdanim i vraćenim iskaznicama i znakovima vodi se evidencija u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde.
Evidencija iz stavka I. ovog članka sadrži: prezime i ime graničnog inspektora za zaštitu bilja kojem je izdana iskaznica i znak, naziv granične stanice za zaštitu bilja, broj i dan izdavanja iskaznice i znaka te rubriku za napomenu.

Članak 6.
Iskaznica i znak vrijede od dana njihova izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova graničnog inspektora za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Inspektor).

Članak 7.
Inspektor koji izgubi iskaznicu ili znak ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno znaka dužan je o tome odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskazanica ili znak izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili znak oglašena nevažećom u "Narodnim·novinania".

Članak 8.
Inspektor koji je razriješen dužnosti, džan je iskaznicu i znak vratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s danom razrješenja.

Vraćena iskenica i znak poništavaju se i pohranjuju.

Članak 9.
Iskaznice i znakove izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i znakovima utvrđenim ovim pravilnikom u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 10.
Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem te izgled znaka tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu iskaznice i znaku saveznoga graničnog inspektora za zaštitu bilja ("Službeni list SFRJ", broj 59/90 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 12.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01/91
Urbroj: 525-01-92-1
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


OBRAZAC ISKAZNICE

Prednja strana
_ ______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA
GRB REPUBLIKE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
HRVATSKE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

ISKAZNICA GRANIČNOG INSPEKTORA
ZA ZAŠTITU BILJA


_______________________________
(ime)


_______________________________
(prezime)

JMBG____________________ _______________________________
(Granična stanica za zaštitu bilja)

_ ______________________________Poleđina
_ ______________________________

Nositelj ove iskaznice ima pravo i dužnost provoditi zdravstvenu kontrolu bilja i kontrolu sredstava za zaštitu bilja u prometu preko granice Republike Hrvatske, kao i sva druga prava i dužnosti koja mu po Zakonu pripadaju.

Datum izdavanja: M.P. ____________
MINISTAR

Stalno odobrenje za kretanje i zadržavanje vrijedi za granične prijelaze Granične stanice za zaštitu bilja
_ _________________________

Odobrenje vrijedi do_____________ 19 ______

Datum izdavanja: M.P. ____________
(potpis)

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti