POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - domaće pravo - rješene o razrješenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 20. srpnja 1992. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Odbija se žalba Milivoja Zagrajskog podnesena protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske, Klasa: 013-03/92-01/05, Ur. broj: 56605-92-PZ-12 od 9. srpnja 1992. godine.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje
Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske, navedenim u dispozitivu, odbaćen je kao nedopušten prigovor podnesen od (navodno) Hrvatske seljačke stranke, potpisan po Milivoju Zagrajskom "administrativnom tajniku" Stranke - kako je to navedeno uz potpis. Odbaćen je uz obrazloženje da Hrvatsku seljačku stranku predstavlja predsjenik, Drago Stipac, a ne tajnik. Prigovorom se osporava pravovaljanost prijedloga kandidata te Stranke za zastupnike u Saboru Republike Hrvatske, a time i državne liste kandidata. Protiv tog rješenja podnio je žalbu Milivoj Zagrajski u kojoj istiće da je aktom predsjednika Hrvatske seljačke stranke od 20. studenoga 1990. godine, on ovlašten potpisivati Stranku. Taj je akt priložio uz žalbu, a potpisan je od strane Ivana Zvonimira Čićka. Navodi osim toga, kao i u prigovoru, da kandidate za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nije predložio ovlašteni organ Stranke, tj. da je prijedlog trebao dati Glavni odbor, a ne Predsjedništvo stranke. Žalba nije osnovana. Prema odredbi članka 54. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine": br. 22/92) prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti stranka, odnosno birači koji su predložili kandidate i kandidati za zastupnika. Prigovor koji je odbačen osporenim rješenjem potpisao je Milivoj Zagrajski u ime Hrvatske seljačke stranke sa sjedištem u Zagrebu. Gundulićeva 21a. Sud je. međutim, utvrdio da je u Registru političkih organizacija koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave, upisana Hrvatska seljačka stranka. ali sa sjedištem u Zagrebu. Trnskog 8 i da je Drago Stipac. predsjednik Stranke, ovlašten za njeno zastupanje. S obzirom na to žalitelj nije mogao podnijeti prigovor u ime Stranke, a kako ga prema navedenoj zakonskoj odredbi ne može podnijeti ni u svoje ime, to je prigovor pravilno odbaćen. Stoga je osporeno rješenje zakonito, pa je valjalo odlućiti kao u dispozitivu.
Broj : U-VII-203/1992.
Zagreb, 20. srpnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić. v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti