POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakoni izvršenja - uredba o sporazumima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio ovo
RJEŠENJE

  1. Odbacuju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Uputstva za utvrdivanje prenamjene i korištenja poslovnih prostorija općine Rijeka ("Službene novine općine Rijeka", br. 1/91, 2/92 i 4/92) sa Ustavom i zakonom.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama općine Rijeka".

Obrazloženje
Uputstvo navedeno u izreci ovog rješenja donijelo je Izvršno vijeće Skupštine općine Rijeka, temeljem ovlaštenja iz članka 32. Odluke o poslovnim prostorijama Skupštine općine Rijeka ("Službene novine općine Rijeka," br. 28/90). Osporenim Uputstvom utvrđuju se organ, uvjeti i način utvrđivanja prenamjene i korištenja poslovnih prostorija na kojima općina Rijeka - kako se navodi u članku 1.- ima pravo davanja u zakup.
Prijedlog za pokretanje Postupka za ocjenu suglasnosti osporenog akta sa Ustavom i zakonom podnijeli su UP "Sladis", UP"Splendid", UTP "Risnjak", UP "Slavica" i HTP "Jadran", svi iz Rijeke. Prema njihovom mišljenju ovim su aktom povrijeđene odredbe članka 14. i 23. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 6/91). Osim toga, odredbama Uputstva mijenjaju se esencijalni elementi ranije zaključenih ugovora o zakupu. Predlažu, stoga, da se pokrene postupak i osporeni akt poništi. Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan da ocjenjuje osporeno Uputstvo. Osporeno Uputstvo i spomenuta Odluka o poslovnim prostorijama doneseni su radi utvrđivanja uvjeta i načina pod kojima će se u Rijeci davati u zakup ,ne sav već samo onaj poslovni prostor na koji općina ima prvo davanja u zakup. Donoseći ovo Uputstvo, Izvršno vijeće je odlučivalo kao zskupodavac, kao jedna od ugovornih stranaka, koja je javno obznanila uvjete pod kojima će svoj poslovni prostor davati ili će pak i dalje zadržati u ranije zasnovanom zakupu. Ukoliko potencijalni zakupci ne prihvaćaju uvjete zakupodavca, neće zaključiti ugovor o zakupu. Isto tako, ako postojeći zakupci ne žele prihvatiti izmijenjene uvjete zakupodavca, jer se njima vrijeđaju njihova ranijim ugovorom o zakupu stečena prava, dobit će zaštitu u redovitom sudskom postupku. Prema ocjeni ovog Suda, osporeni akt, iz navedenih razloga, nije opći akt koji djeluje prema svima i odnosi se na sve, pa ga se ne može podvesti pod pojam propisa, označenog u članku 125. alineja 2. Ustava Republike Hrvatske. To ujedno znači da Ustavni sud nije nadležan odlućivati o suglasnosti takvog akta sa Ustavom i Zakonom. Pri tome valja napomenuti da Zakon o poslovim zgradama i prostorijama "Službeni list", br. 43/65 - preč. tekst. 57/65. i "Narodne novine", br: 52/71) svojim odredbama (čl. 5, 6,46) ovlašćuje općinsku skupštinu na uređivanje određenih odnosa u oblasti korištenja poslovnog prostora. Izvan ovih, zakonom predviđenih slučajeva, općinska skupština ili njezino izvršno vijeće ne može, u ovoj oblasti, donositi propise, koji bi Ustavni sud bio nadležan ocjenjivati.
Zbog toga je primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/90) odlučeno kao u izreci.
Broj : U-II-99/1992.
Zagreb, 12. svibnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Zamjenjuje predsjednika sudac
Ante Jelavić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti