POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - dnevni pregled - uredba o tvarima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članka 101. stavke 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst 19/91, 53A/91 i 18/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatške ("Narodne novirie", broj 48/90), Skupština Republičkog foada zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 9. sjednici od 1. prosinca 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
I.
U Odluci o sudjelovanju, osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 32/91 - pročiščeni tekst. 53A/91, 70/91 i 32/82) u članku 7. stavci 1. riječi: "30,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "150 hrvatskih dinara".
II.
U članku 8. stavci 1. riječi: "75,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "500 hrvatskih dinara.".
III.
U članku 9. točki 1. riječi: "40,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "250 hrvatskih dinara", u točki 2. riječi:.50,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "250 hrvatskih dinara", u točki 3. alineji prvoj riječi:"40,00 dinara" zamjenjuju se riječima:"500 hrvatskih dinara", alineji 2. riječi "75,00 dinara" zamjenjuju se riječima "500 hrvatshlh dinara", alineji trećoj riječi: "300,00 dinara" zemjenjuju se r'iječima:"2.000 hrvatskih dinara", a u točki 4. riječi:"40,00 dinara" zamjenjuju se riječima:"250 hrvatskih dinara". '"!
IV.
U članku 11. riječi:"30,00 dinara" zamjenjuju se riječima:"200 hrvatskih dinara.".
V.
U članku 12. stavci .. točka I: mijenja se i glasi:"za vrijeme liječenja u bolnici, u iznosu od 500 hrvatskih dinara po danu." U točki 2. riječi: "50,00 dinara" zamjenjuju se riječima: "200 hrvatskih dinara"; a u točki 3. riječi:"150,00 dinara" zamjenjuju se riječima:"1.000 hrvatskih dinara.".
VI.
U članku 13. riječi:"90,00 dinara"; zamjenjuju se riječima:"300 hrvatksih dinara", a riječi:"6,00 dinara", zamjenjuju se riječima:"15 hrvatskih dinara":
VII.
U članku 14. u drugom retku r1ječi:"SFR Jugoslavija" zamjenjuju se riječima:"Republika Hrvatska", s u četvrtom retku riječ:"jugoslavenskih" zamjenjuje se riječju:"hrvatskih".
VIII.
U članku 17. stavci 1. točka 13. riječi:"5.012 dinara" zamjenjuju se riječima:"15.000 hrvatskih dinara"', a riječi:"137 dinara" zamjenjuju se riječima:"250 hrvatskih dinara.". U stavci 2. brojevi:"5,7,12" i "1,37", zamjenjuju se brojevima:"150" i "2,50".
IX.
U članku 23. stavci t. u drugom retku broj"12" briše se.
X.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/92-01/82
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 1. prosinca 1992.
Predsjedntk Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičič, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti