POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zakoni - odluku o iskazivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio je
RJEŠENJE
I.
Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti: 1. članka 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine". br. 51/89. i 59/90); 2. članka 218. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 7/90 i 9/91).
II.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Člankom 27. Zakona o braku i porodičnim odnosima zabranjeno je (nije dopušteno) vjenčanje po vjerskom obredu prije nego što brak bude zaključen po odredbama ovoga Zakona. Člankom 218. Krivičnog zakona Republike Hrvatske propisano je da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine tko izvrši obred vjenčanja po propisima vjeroispovijesti prije nego što je zaključen brak pred nadležnim državnim organom. Navedene zakonske odredbe Sud je ocjenjivao povodom prijedloga Trutin Predraga, odvjetnika iz Makarske. Sud ocjenjuje da ima osnova za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporenih zakonskih odredaba jer postoji osnovana sumnja da te odredbe nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Člankom 40. Ustava jamči se savjesti i vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere i drugog uvjerenja. Prema članku 41. stavku 2. Ustava vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede. Prema članku 61. stavku 2. Ustava brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. Iz navedene odredbe članka 61. stavka 2. Ustava nedvosmisleno proizlazi da je zakonodavac ovlašten zakonom urediti sva pitanja koja se odnose na zaključivanje pravovaljanog braka, a u okviru toga može odrediti i organ pred kojim se može zaključiti pravovaljani brak. Tako je u članku 13. Zakona o braku i porodičnim odnosima određeno da se brak može zaključiti pred općinskim organom uprave nadležnim za vođenje matičnih knjiga vjenčanih. Samo tako zaključeni brak smatra se pravovaljanim. Vjenčanje po vjerskom obredu nema karakter zaključivanja pravovaljanog braka po važećim državnim propisima i ne proizvodi nikakve pravne učinke, neovisno o tome da li je izvršeno prije ili poslije zaključenja braka po odredbama Zakona. Kako vjenčanje po vjerskom obredu nema karakter zaključivanja pravovaljanog braka već predstavlja čin vršenja vjerskog obreda osnovano se može dovesti u sumnju mogućnost da se zakonom takvo vjenčanje zabranjuje ili da se određuje da se ne smije obaviti prije nego što brak bude zaključen po važećim državnim propisima, a pogotovo da se zbog toga propisuju krivične sankcije. Takvim odredbama dovodi se u pitanje ustavno pravo iz članka 40. i 41. Ustava. Te ustavne slobode i prava građana i vjersklh zajednica, po članku 16. Ustava, mogu se zakonom ograničiti samo radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi te pravnog poretka, javnog morala i zdravlja o čemu se u konkretnom predmetu ne radi. To su razlozi zbog kojih je Sud riješio kao u izreci.
Broj: U-I-231/1990. Zagreb. 12. svibnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti