POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - zajamčena prava - popis ustanova koje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na osnovi članka 50. stavka 4. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91) guverner Narodne banke Hrvatske donosi

ODLUKU
o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba

1. Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba.

2. Osnovni kriterij za utvrđivanje blagajničkog maksimuma je veličina pravne osobe, sukladno odredbama članka 3. Zakona o računovodstvu.
Temeljem ovog kriterija pravna osoba može odrediti blagainički maksimum najviše u svoti od:
- mala pravna osoba 30.000. - HRD
- srednja pravna osoba 100.000.- HRD
- velika pravna osoba i organizacija za osiguranje 200.000. - HRD
Sve ostale pravne osobe (u koje su uključene vojne jedinice i vojne ustanove) utvrđuju blagajnički maksimum u visini do 60.000. , osim društvenih organizacija i političkih stranaka koje blagajnički maksimum utvrđuju u visini do 30.000. - hrvatskih dinara.
Pravna osoba koja ima organizacijske dijelove dužna je u okviru blagajničkog maksimuma pravne osobe utvrditi maksimum za svaki dio. Dio pravne osobe podiže gotovinu kod jedinice Službedruštvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba) u kojoj vodi račun.

3. Ako ocijeni potrebnim, pravna osoba može svotu blagajničkog maksimuma koji je utvrđen po kriteriju iz točke 2. ove Odluke povećati:
- do 20% po osnovi specifičnih potreba za gotovim novcem koje proizlaze iz obavljanja registrirane djelatnosti pravne osobe,
- do 50% ako je pravna osoba udaljena od Službe, pošte i banke više od 10 km uz uvjet da je pravna osoba osigurala smještaj i čuvanje novca.
- do 10% za svaki dio pravne osobe koji ima račun u Službi.

4. Pravna osoba je dužna, uz Odluku o visini blagajničkog maksimuma, Službi dostaviti i obrazloženje kriterija temeljem kojih je maksimum utvrđen.

5. Za pravnu osobu koja ne utvrdi blagajnički maksimum, primjenjuje se blagajnički maksimum utvrđen u točki 2. ove Odluke.

6. Odluka se ne odnosi na nosioce platnog prometa, kojima blagajnički maksimum utvrđuje Služba.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 7/92.
Zagreb, 19. lipnja 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti