POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna regulativa - pravilnik o pravima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju Članka 35. stavka 5. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine". broj 16/78. 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK
o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Carinske uprave Republike Hrvatske

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) i izgled posebne oznake (u daljnjem tekstu: značka), koju nose ovlaštene službene osobe Carinske uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i evidencija o iskaznicama i znački, te o načinu izdavanja i zamjene iskaznice i značke.

Članak 2.
Iskaznica se izdaje rukovodečim djelatnicima i djelatnicima koji obavljaju poslove kontrole prometa sa inozemstvom, carinjenja i carinskog nadzora, carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, sprečavanja carinskih delikata, poslove nadzora nad radom carinarnica, poslove kontrole carinske dokumentacije i druge poslove čija priroda to zahtijeva.
Iskaznicu izdaje direktor Carinske uprave.

Članak 3.
Obrazac iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska, dimenzije 96 x 65 mm.
Prednja strana obrasca iskaznice sadrži
- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske;
- desno od grba u gornjem dijelu ispisano je: "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija - Carinska uprava Republike Hrvatske";
- ispod grba je prazan prostor za fotografiju;
- desno od prostora za fotografiju ispisuje se oznaka: "Službena iskaznica", ime i prezime djelatnika, jedinstveni matični broj, datum izdavanja, rok važenja, oznaka obrasca iskaznice i serijski broj iskaznice.
Na stražnjoj strani iskaznice ispisana su ovlaštenja nosioca iskaznice - ovlaštene službene osobe.

Članak 4.
Iskaznica rukovodečih djelatnika ima obrub plave boje i uz podatke navedene u članku 3. ovog Pravilnika, na prednjoj strani sadrži i naziv zadataka i poslova koji se ispisuju plavim slovima desno od prostora za fotografiju, ispod rijeći "Službena iskaznica" (obrazac C I).
Ova iskaznica izdaje se direktoru, pomoćnicima direktora i upraviteljima carinarnica.
Na stražnjoj strani obrasca ove iskaznice tiskaju se slijedeće ovlasti službene osobe: "Nositelj ove iskaznice ovlašten je pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima, obavljati zadatke i poslove iz djelokruga rada carinske službe Republike Hrvatske".

Članak 5.
Obrazac iskaznice drugih ovlaštenih djelatnika carinske službe ima obrub zelene boje i podatke navedene u članku 3. ovog Pravilnika (obrazac·C 2).
Na stražnjoj strani obrasca ove iskaznice tiskaju se slijedeća ovlaštenja službene osobe: "Nositelj ove iskaznice ovlašten je pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima, obavljati zadatke i poslove iz djelokruga rada carinske službe Republike Hrvatske".

Članak 6.
Obrazac iskaznice drugih djelatnika carinske službe, koji nemaju ovlaštenja, ima obrub crvene boje i podatke navedene u članku 3. ovog Pravilnika (obrazac C 3).
Na stražnjoj strani obrasca ove iskaznice nisu tiskana nikakva ovlaštenja.

Članak 7.
Značka je izrađena iz metala i okruglog je oblika promjera 55 mm.
Na gornjem polukrugu na vanjskom rubu izrađen je hrvatski pleter u zlatnoj boji, a unutar njega na podlozi srebrne boje nalazi se u sredini grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama, dok je sa njegove lijeve strane ovalno upisana riječ " Republika", a sa desne strane je ovalno upisana riječ "Hrvatska".
Na donjoj polovini značke nalazi se stilizirana zastava Republike Hrvatske u prirodnim bojama, koja na srednjem dijelu ispod grba ima kvadratni prostor u srebrnoj boji na koji se utiskuje serijski broj značke, dok je na najdonjem dijelu na podlozi srebrne boje ovalno upisana riječ "Carina". .
Značka je izrađena u niskom reljefu tako, da je pleter izbočen, dok se serijski broj značke utiskuje. Grb i zastava izrađeni su u emajlu i prirodnim bojama. Značka se sa stražnje strane pričvršćuje pomoću navoja sa maticom.
Kožni povez zelenkaste boje za nošenje iskaznice i značke dobivaju službene osobe kojima se iskaznica izdaje na obrascu C I i C 2. Kožni povez je trostrukog pregiba, veličina svakog pregiba je 8 x 12 cm. a na naslovnom dijelu je utisnuta riječ "Carina".
Značka je sastavni dio uniforme za službene osobe koje su obavezne nositi uniformu. dok je ostali djelatnici nose u kožnom povezu. Značka se izdaje samo službenim osobama koje imaju ovlaštenje.

Članak 8.
O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Carinskoj upravi.
Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži: prezime i ime ovlaštene službene osobe kojoj je izdana iskaznica i značka, naziv zadataka i poslova na kojima se nalazi, naziv carinarnice u kojoj je zaposlena, serijski broj iskaznice i značke, dan izdavanja i rubriku za napomenu.

Članak 9.
Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u službene svrhe. Svaka zloupotreba povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.
Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 10.
Službena osoba koja izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke, dužna je o tome obavijestiti neposrednog rukovoditelja.
Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 11.
Iskaznica i značka moraju se vratiti u slijedećim slučajevima:

  1. ako djelatniku prestaje radni odnos u organu carinske službe ili ako je raspoređen na zadatke i poslove na kojima ima druge ovlasti ili nema ovlasti;
  2. ako su djelatniku oduzeta ovlaštenja za koja je bio ovlašten iskaznicom;
  3. ako se u disciplinskom postupku utvrdi da je djelatnik grubo kršio svoje radne obveze.

Djelatniku se privremeno oduzima iskaznica i značka, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez provedene istrage, do okončanja postupka.

Članak 12.
Iskaznice i značke izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 16.
Obrasci C1, C2 i C3 te izgled značke tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici radnika organa carinske službe ("Službeni list SFRJ", broj 24/82 i "Narodne novine", broj 53/91).

Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/06
Urbroj: 513-02-92-1
Zagreb, 10. travnja 1992.

V. d. direktora Carinske uprave Republike Hrvatske
Branko Skok, v. r._ ________________________
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIlA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
SLUŽBENA ISKAZNICA_________________________________________
JMBG

Ime

Prezime

Datum izdavanja Rok važenja
C1 506962 _________________________________________

_ _________________________ ________________________
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
SLUŽBENA ISKAZNICA_________________________________________
JMBG

Ime

Prezime

Datum izdavanja Rok važenja
C2 506962 _________________________________________

_ _________________________ ________________________
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIlA
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
SLUŽBENA ISKAZNICA________________________________________
JMBG

Ime

Prezime

Datum izdavanja Rok važenja

C3 506962 ________________________________________

_ ________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti