POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - web stranice sa propisima - rješenje o trajnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 87. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 25. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. godine

I.
Ovom se odlukom propisuje način utvrđivanja kvota u III. tromjesečju 1992. godine, kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju određenih kratkoročnih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za određene namjene (opća kvota).
Ovom odlukom propisuje se i način utvrđivanja kvota; kao okvira za odobravanje kratkoročnih kredita bankama na temelju isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura iz II. tromjesečja 1992. i za kreditiranje sezonskih i zaliha i rezervi pšenice i uljane repice u III. tromjesečju 1992. godine (namjenska kvota).

II.
Općom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih vrijednosnih papira, na temelju zaloga određenih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za određene namjene.
Namjenskom kvotom, u smislu ove odluke, smatra se najviši iznos do kojega Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile za kreditiranje proizvodnje ratarskih kultura i sezonskih zaliha i rezervi pšenice i uljane repice roda 1992. godine.
Kvote iz stavka 1. i 2. ove točke, utvrđuju se pojedinačno za svaku banku za III. tromjesečje 1992. godine.

III.
Kratkoročnim kreditima, u smislu ove odluke, smatraju se:

  1. kratkoročni krediti koji se odobravaju na temelju domaćih i inozemnih prenosivih kratkoročnih vrijednosnih papira;
  2. kratkoročni krediti koji se odobravaju bankama s rokom vraćanja do tri mjeseca, uz zalog blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske;
  3. kratkoročni krediti koji se odobravaju banhama na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ih banke odobrile krajnjim korisnicima za određene namjene.


IV.
Porast opće kvote iz točke II. stsvka 1. ove Odluke, utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke lirvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za III. tromjesečje, 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom Odlukom.
Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja:
1) Koeficijent osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka na dan 31. svibnja 1992. godine s 1,0.

V.
Namjenska kvota i točke II. stavka 2, ove odluke za zalihe i rezerve pšenice i uljane repice roda 1992. utvrđuje se za banke na temelju okvira primarne emisije Narodne banke Hrvatske utvrđenog Projekcijom monetarno-kreditne politike za III. tromjesečje 1992. godine i jedinstvenog koeficijenta izračunatog za svaku banku na način utvrđen ovom Odlukom.
Jedinstveni koeficijent za svaku banku predstavlja zbroj koeficijenata i to:

  1. Koeficijenta osnivačkog fonda i rezervi, koji se dobiva množenjem postotka udjela osnivačkog fonda i rezervi banke u ukupnom stanju osnivačkih fondova i rezervi svih banaka na dan 31. svibnja 1992. godine s 0,50; i
  2. Koeficijenta kratkoročnih kredita banaka odobrenikrajnjim korisnicima za financiranje sezonskih zaliha i rezervi pšenice i uljane repice domaće proizvodnje rod 1991. godine, koji se dobiva množenjem postotka udjela tih kredita svih banaka u razdoblju srpanj-rujan 1991. godine s 0,50.


VI.
Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke osnovane kao pravna osoba u skladu sa Zakonom o bankama i drugim financijskim organizacijama, koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

VII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama ("Narodne novine", broj 18/92.)

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1992. godine.

O. br. 38/92.
Zagreb, 25. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurhović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti