POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - digitalna zbirka - pravilnik o gospodarskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvetiom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - proćišćeni tekst, 19/91, 53A/91, 18/92 i 69/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 9. sjednici održanoj 1. prosinca 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini
I.
U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1992. godini.("Narodne novine", broj 64/92), (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda) u točki 1. mijenjaju se slijedeći iznosi: I iznos od "171" zamjenjeje se iznosom od "341" II iznos od "179" zamjenjuje se iznosom od "361" III iznos od "173" zamjenjuje se iznosom od "345" IV iznos od "168" zamjenjuje se iznosom od "333" V iznos od "181" zamjenjuje se iznosom od "366".
II.
U točki II. Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o utvrđiavanju vrijednosti boda, u stavci 1. iznos od "2.762 HRD, zamjenjuje se iznosom od "5.749 HRD" U stavci 2. iznos od "970 HRD", zamjenjuje se iznosom od "2.019 HRD".
III.
U točki IV. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđiavanju vrijednosti boda, u stavci 2. u četvrtom retku riječi: "31. prosinca" zamjenjuju se riječima: "31. listopada", a na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "te za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca 1992. godine uvećavaju se za još dodatnih 100 posto."
IV.
U točki V. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda, u trećem retku briše se riječ "i", a iza oznake: "49/92" dodaje se: "i 64/92".
V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenog 1992. godine.
Klasa: 025-04/92-01/79
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 1 proslnca 1992
Predsjednik Skupštine RepubIičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti