POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - vijesti - izmjena popisa davatelja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. i članka 67. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 25. lipnja 1992. godine, donio je

ODLUKU
o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992. godine

I.
U skladu s Odlukom o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini ("Narodne novine", broj 73/91) i Projekcijom monetarne politike Narodne banke Hrvatske za III. tromjesečje 1992. godine, utvrđuje se opća kvota za korištenje kredita iz primarne emisije od strane banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u iznosu od 37.153,864.000. hrvatskih dinara i namjenska kvota u iznosu od 17.303,281.000. - hrvatskih dinara.

II.
Opća kvota iz točke I. ove odluke obuhvaća:

  1. visinu općih kvota koje su utvrđene za II. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 25.253,864.000.- hrvatskih dinara; i
  2. povećanje kvota svih banaka za III. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 11.900,000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.
Namjenska kvota iz točke I. ove Odluke obuhvaća:

  1. visinu namjenske kvote za proizvodnju ratarskih kultura koja je utvrđena za II. tromjesečje 1992. godine u ukupnom iznosu od 7.403281.000.- hrvatskih dinara; i
  2. povećanje kvota svih banaka za III. tromjesečje 1992. godine, za sezonske zalihe i rezerve pšenice i uljane repice roda 1992., u ukupnom iznosu od 9.900,000.000.- hrvatskih dinara.

Iznosi kvota za svaku banku daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV.
Iznos dodatnog povećanja opće kvote iz točke II. stavak 1. pod 2) i namjenske kvote iz točke III. stavak 1. pod 2) ove odluke utvrđeni su za svaku banku na temelju Odluke o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u III. tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj______/92.)

V.
Banke mogu koristiti kratkoročne kredite iz primarne emisije, kod Narodne banke Hrvatske do iznosa utvrđenog u točki II. i III. ove Odluke, a na način i uz uvjete koji su utvrđeni Odlukom o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u III. tromjesečju 1992. godine ("Narodne novine", broj______/92.).

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1992. godine.

O. br. 37/82.
Zagreb, 25. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.

NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED OPĆIH KVOTA PO BANKAMA ZA III. TROMJESEČJE 1992. GODINE
- u tisućama hrvatskih dinara -_ ______________________________
DODATNA OPĆA KVOTA UKUPNA UKUPNA
Red.BANKA OPĆA ZA III. TROMJESEČJE 92. DODATNA OPĆA
br. KVOTA srpanj kolovoz rujan OK KVOTA
(2 + 3 + 4) (1 + 5)
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________

  1. Bjelovar 387.486 2.748 2.748 2.680 8.176 395.662
  2. MB Čakovec

335.337 43.803 43.803 42.708 130.314 465.651
3. Dubrovnik 547.231 101.708 101.708 99.166 302.582 849.813
4. Karlovac 202.147 80.217 80.217 78.211 238.845 440.792
5. Koprivnica 354.034 35.932 35.932 35.034 106.898 460.932
6. Osijek 2,855.707 116.900 116.900 113.977 347.777 3,203.484
7. Pula 529.747 132.357 132.357 129.048 393.762 923.509
8. RB Rijeka 1,603.075 334.640 334.640 326.274 995.554 2,598.629
9. Samobor 30.015 13.861 13.861 13.515 41.237 71.252
10. Sisak 165.907 77.883 77.883 75.936 231.702 397.809
11. Požega 189.084 54.812 54.812 53.442 163.066 352.150
12. SB Spli 2,123.149 279.268 279.268 272.287 830.823 2,953.972
13. Šibenik 239.216 83.856 83.856 81.759 249.471 488.687
14. Varaždin 399.680 141.741 141.741 138.198 421.880 821.360
15. Vinkovci 731.819 26.314 26.314 25.656 78.284 810.103
16. Vukovar 252.986 12.233 12.233 11.927 36.393 289.379
17. Umag 139.080 55.223 55.223 53.842 164.288 303.368
18. Zadar 389.767 82.542 82.542 80.478 245.562 635.329
19. ZB Zagreb 7,775.162 1,111.616 1,111.116 1,083.826 3,307.058 11,082.220
20. PB Zagreb 4,582.637 845.576 845.576 824.436 2,515.588 7,098.225
21. KB Zagreb 28.381 30.973 30.973 30.198 92.144 120.525
22. Županja 1,000.073 59.018 59.018 57.542 175.578 1,175.651
23. Ilirija banka
Zagreb 5.525 1.175 1.175 1.145 3.495 9.020
24. Croatia
banlta Zagreb 241.553 146.062 146.062 142.411 434.535 676.088
25. Trgovačka
banka Zagreb 7.873 5.528 5.528 5.390 16.446 24.119
26. Čakovečka
banka
Čakovec 23.178 3.269 3.269 3.188 8.726 32.904
27. Trg.
turistička
banka Split 31.382 4.056 4.056 3.954 12.066 43.448
28. Partner
banka Zagreb 7.689 11.225 11.225 10.944 33.394 41.083
29. Adria
banka Rijeka 28.059 27.011 27.011 26.336 80.358 108.417
30. Pomorska
banka Split 19.749 22.932 22.932 22.359 68.223 87.972
31. HPT
Zagreb 7.074 10.794 10.794 10.524 32.112 39.186
32. HRIB
Zagreb 12.549 15.604 15.804 15.214 46.422 58.971
33. Promdei
banka Zagreb 7.713 12.606 12.606 12.291 37.503 45.216
34. Hrvatska
gospodarska
banka
Zagreb 0 16.517 16.517 16.104 49.138 49.138
_ ______________________________
UKUPNO: 25,253.864 4,000.000 4,000.000 3,900.000 11,900.000 37,153.864
_ ______________________________


NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

PREGLED NAMJENSKIH KVOTA PO BANKAMA ZA III. TROMJESEČJE 1992. GODINE

- u tisućama hrvatskih dinara -
_ ______________________________
NAMJENSKA KVOTA UKUPNA UKUPNA
Red.BANKA NAMJENS. ZA III. TROMJESEČJE 92. DODATNA NAMJENS.
br. KVOTA srpanj kolovoz rujan NK KVOTA
(2 + 3 + 4) (1 + 5)
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6
_ ______________________________

  1. Bjelovar 153.889 21.801 34.882 29.650 86.333 240.022
  2. MB

Čakovec 6.580 47.986 76.778 65.261 190,025 196.605
3. Dubrovnik 72.838 45.510 72.816 61.894 180.220 253.058
4. Karlovac 64.282 27.429 43.886 37.303 108.618 172.900
5. Koprivnica 55.839 24.191 38.705 32.899 95.795 151.634
6. Osijek 1,957.630 294.990 471.984 401.186 1,168.160 3,125.790
7. Pula 92.929 52.607 84,171 71.546 208.324 301.253
8. RB Rijeka 251.127 120.558 192.892 163.958 477.408 728.535
9. Samobor 5.226 6.857 10.652 9.054 26.363 31.589
10. Sisak 57.698 33.259 53.215 45.233 131.707 189.405
11. Požega 89.712 42.310 67.696 57.542 167.548 257.260
12. SB Split 207.027 116.911 187.057 158.999 462.967 669.994
13. Šibenik 30.107 29.255 46.808 39.787 115.850 145.957
14. Varaždin 101.500 52.539 84.063 71.453 208.055 309.555
15. Vinkovci 162.747 106.612 170.580 144.993 422.185 584.932
16. Vukovar 56.982 40.074 64.118 54.500 158.692 215.674
17. Umag 31.937 17.257 27.611 23.470 68.338 100.275
18. Zadar 60.814 27.952 44.723 38.014 110.689 171.503
19. ZB Zagreb 1,400.818 645.169 1,032.271 877.430 2,554.870 3,955.688
20. PB Zagreb 1,499.776 553.193 885.109 752.343 2,190.645 3,690.421
21. KB Zagreb 13.841 9.679 15.486 13.163 38.328 52.169
22. Županja 892.109 96.956 155.130 131.860 383.946 1,276.055
23. Ilirija
banka Zagreb 841 880 1.565 1.332 3.877 4.718
24. Croatia
banka Zagreb 58.926 45.844 73.031 62.074 180.749 239.875
25. Trgovačka
banka Zagreb 3.957 1.727 2.764 2.349 6.840 10.797
26. Čakovečka
banka
Čakovec 2.581 1.022 1.635 1.389 4.046 6.627
27. Trg. tur.
banka Split 2.905 1.267 2.028 1.724 5.019 7.924
28. Partner
banka Zagreb 7.911 3.508 5.612 4.771 13.891 21.802
29. Adria
banka Rijeka 19.344 8.441 18.506 11.480 33.427 52.771
30. Pomorska
banka Split 16.403 7.166 11.466 9.746 28.378 44.781
31. HPT
Zagreb 6.691 3.373 5.397 4.587 13.357 20.048
32. HRIB
Zagreb 10.216 4.876 7.802 6.632 19.310 29.526
33. Promdei
banka
Zagreb 8.298 3.940 6.903 5.358 15.601 23.899
34. Hrvatska
gospodarska
banka
Zagreb 0 5.161 8.258 7.020 20.439 20.439
_ ______________________________
UKUPNO: 7,403.281 2,500.000 4,000.000 3,400.000 9,900.000 17,303.281
_ ______________________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti