POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - članci - pravilnik o prostornim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi članka 22. stavke 1. alineje 1. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 9. sjednići, održanoj 1. prosinca 1992. godine, donijela je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvog, osiguranja
Članak 1.
U Pravilniku o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osigurarija ("Narodne novine", broj 32/92 - pročišćeni tekst i 64/92) članak 62. mijenja se i glasi: "Ćlanak 62. U slučaju smrti osiguranika članovima njegove obitelji, odnosno kućanstva, koji pravo na zdravslveno osiguranje izvode iz prava osiguranika; "pripada posmrtna pomoć u visini minimalne plaće u Republici, važeće za mjesec u kojem je došlo do smrti osiguranika."
Članak 2.
U članku 97. stavka 5. briše se.
Članak 3.
Iza čianka 97. dodaje se novi članak 97. a), koji glasi "Članak 97. a) Osiguranik koji hemodijalizu koristi kao kronični bubrežni bolesnik; ima uime troškova prijevoza pravo na naknadu u visini od 20% cijene litre benzina 98 oktana po prijeđenom kilometru. Iznimno od odredbe iz prethodne stavke, osiguranik koji se zbog hemodijalize morao koristiti prijevozom na području grada ili mjesta stanovanja, gdje postoji organizirani javni prljevoz, ima pravo na mjesečnu paušalnu naknadu u visini dvostrukog iznosa cijene mjesečne pokazne karte. Pravo na naknadu iz ovog članka, osiguranik ostvaruje na osnovi potvrde organizacije zdravstva o broju ostvarenih hemodijaliza tijekom mjeseca, a u slučaju iz stavke 1. ovog članka, i na osnovi pismene izjave o udaljenosti od stana do organizacije zdravstva u kojoj se dijaliza provodi. Isplata naknade iz ovog članka dospijeva 15-og i 30-og. u mjesecu za tekući mjesec."
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim noviriama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1992. godine.
Klasa: 025-04/92-01/81
Urbroj: 228-24-92-1
Zagreb, 1. prosinca 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti