POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - cd objave - zakon o sprječavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbe članka 111. i članka 116. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91, 53A/91,18/92 i 69/92) i odredbe članka 38. stavke 2. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 49/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 9. sjednici održanoj dana 1. prosinca 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-računa ispostava, u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda
I.
U Odluci o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-ačuna ispostava u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda ("Narodne novine", broj 49/90), (u daljnjem tekstu: Odluka o prijenosu dijela sredstava ispostava u korist Direkcije) u točki 1. iznos od: "12,5 posto", zamjenjuje se iznosom od: "20 posto".
II.
Iza točke 1. Odluke o prijenosu dijela sredstave ispostava u korist Direkcije, dodaju se nove točke II. i III. koje glase: "II. Sredstva uplaćena na redovni žiro-račun Direkcije Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Direkcija), s prolaznih žrro-računa ispostava Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: ispostave), u visini od 20 posto koristit će se za:

  1. Pokriće manjka sredstava u ispostavama koje ne ostvaruju prihode od visine prosječnih prihoda u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond); a koja su potrebna za osiguranje minimalnog zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Pravilnika o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 3/92), kao i za podmirenje obveza ispostava glede ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92 i 69/92) i općih akata Republičkog fonda,
  2. Pokriće manjka sredstava za izvršenje obveza Direkcije glede:

- plaćanja obveza po međunarodnim ugovorima na osnovi konvencije i reciprociteta,
- plaćanja dogovorenih investicionih ulaganja u djelatnosti zdravstva Republike Hrvatske,
- osiguranja sredstava za uspostavu jedinstvenog informatičkog sustava Republičkog fonda,
3. Plaćanje obveza prema provedenim natječajima za nabavljanje opreme i određenih potrošnih materijala, sukladno odredbama Pravilnika o naćinu prikupljanja ponuda i izboru dobavljača koji je usvojila Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 6. sjednici od 20. svibnja 1992. godine (Klasa: 025-04/92-01/20, Urbroj: 338-24-92-1 ).
III. I
spostave će uplaćivati sredstva u visini od 20 posto sa svojih prolaznih žiro-račuha u korist redovnog žiro-računa Direkcije za namjene utvrđene u prethodnoj točki, od dana stupanja na snagu ove odluke do dana uspostavljanja likvidnosti , ali najduže u razdoblju od pet mjeseci."
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa; 025-04/92-01/78
Urbroj: 338-24-92-1
Zagreb, 1. prosinca 1992.
Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti