POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - važniji pregledi - nacionalni plan djelovanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 27. stavak 1. točka 2., 3., 4. i 5. i članka 28. stavak 1. točka 12. 12a., 13 i 14 Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53a/91, 33/92 i 40/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 26. lipnja 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice
I.
U Odluci vrsti, količini i vrsti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice ("Narodne novine", broj 67/91) u točci I. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Carinskom povlasticom iz stavka 1. ove točke pod b) domaći putnik može se koristiti samo neposredno pri dolasku iz inozemstva.
II.
U točki III. u stavku 1. pod a) riječi "od ukupne dinarske protuvrijednosti 5.000 USA$" zamjenjuju se riječima "bez ograničenja vrijednosti".
III.
Iza točke VII. dodaju se dvije točke , koje glase:
"VIIa.
Invalidne osobe mogu iz inozemstva ua oslobađanje od plaćanja carine uvesti ili primiti osobni automobil, koji će koristiti kao ortopedsko ili drugo pomagalo koje neposredno služi kao zamjena za nedostajući ili oštećeni tjelesni organ, uz uvjete utvrđene ovom odlukom.
VIIb.
Invalidne osobe mogu ostvariti oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu osobnih automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala: a) ako je rješenjem o utvrđenju stupnja invalidnosti prema propisima o invalidskom osiguranju utvrđeno tjelesno oštećenje najmanje 80%, i to: - organa za kretanje (donjih ekstremiteta, zdjelice, kralješnice, ako uvjetuje oštećenje funkcije donjih ekstremiteta) ili - potpuni gubitak vida ili oštećenje vida, b) ako invalidna osoba ima vozačku dozvolu, ili joj je prema propisima o invalidskom osiguranju priznato pravo na pomoć i njegu druge osobe, c) ako se uvozi osobni automobil zapremnine cilindra motora do 1800 cm3, ili ako se uvozi osobni automobil posebno prilagođen za prijevoz invalidne osobe sa invalidskim kolicima koja trajno koristi."
IV.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-04/92-01/06
Urbroj: 5030116-92-1
Zagreb, 26. lipnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti