POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - važni zakoni - pravilnik o javnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPULIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavak 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

ODLUKU
o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1992. godini

I.
Na robu koja se, uvozi plaća se posebna taksa na uvezenu robu u visini 15,0% od carinske osnovice.
Iznimno, na uvoz reprodukcijskog materijala, opreme i dijelova za tu opremu; ako ovom odlukom nije drugačije utvrđeno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se u visini 7,5% od carinske osnovice.

II.
Na uvoz robe koja je oslobođena od plaćanja carine po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53/A/91, 33/92, i 39/92), na uvoz robe po članku 54. Carinskog zakona, te na uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji su sastavni dio izvoznog proizvoda (Članak 56. Carinskog zakona) ne naplaćuje se posebna taksa na uvezenu robu.

III.
Iznimno od odredbe točke I. ove odluke, posebna taksa na uvezenu robu ne plaća se:
1. na uvoz robe na koju se po međunarodnim ugovorima ne plaća carina;

2. na uvoz sirovina robe koje se uvoze u svezi s izvršenjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1992. godini - na temelju potvrde Ministarstva energetike i industrije;

3. na uvoz gotovih ljekova koji se ne proizvode u zemlji, a uvoze se na temelju odobrenja Ministarstva zdravstva i na temelju odobrenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ako je riječ o veterinarskim lijekovima;

4. na uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala koji se ne proizvode u zemlji a služe za proizvodnju dijalizatora, farmaceutskih kemikalija, lijekova, medicinske dijagnostike, dječje hrane , sapuna i deterdženata -na temelju potvrde Hrvatske gospodarske komore da se sirovine i reprodukcijski materijal ne proizvode u zemlji;

5. na uvoz mlijeka za preradu, uz potvrdu koju daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
04.01 0401.02 - Mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi
0401.309 - - - ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi
04.02. 0402.91 - - bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko)

6. na uvoz robe koja se po osnovi humanitarne pomoći prima besplatno;

7. na uvoz i zakup brodova za prijevoz robe, brodova za prijevoz putnikai robe i tankera svih vrsta iz tar. broja 89.01 Carinske tarife;

8. na uvoz i zakup zrakoplova za putnički promet iz tar. broja 88.02 i tar. oznake 8802.301 i 8802.401 CarInske tarife.

9. na uvoz soje iz tarifnog broja 12.01 i tarifne oznake 1201.00, suncokreta u zrnu, uključujući i lomljeno ili drobljeno iz tarifnog broja 12.06 i tarifne oznake 1206.00, sirovog ulja soje iz tar. br. 15.07 i tarifne oznake 1507.10, sirovog ulja od suncokreta iz tarifnog broja 15.12 i tarifne oznake 1512.11 i sirovog ulja od repice iz tarifnog broja 15.14 i tarifne oznake 1514.101 Carinske tarife;

10. na uvoz robe za potrebe mljekarske industrije (za pakiranje konzumnog mlijeka) - na temelju potvrde Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
48.05 4805.22 - Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenjem
vanjskim slojem
4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 15 g/m2 a manje od
225g/m2
48.10 4810.291 - - - papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu
48.19 4819.50 - - ostali kontejneri za pakiranje (pure pak)
48.23 4823.19 - - ostali

IV.
Iznimno od odredbe točke I. ove odluke posebna taksa na uvezenu robu plaća se u visini 4% od carinske osnovice na uvoz slijedećih roba:
1. na uvoz željezne rude i koncentrata;

2. na uvoz sirovina koje se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju reprodukcijskog materijala koji se koristi u proizvodnji sredatava za zaštitu bilja i umjetnog gnojiva, te reprodukcijskog materijala koji služi za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja i umjetnog gnojiva - na temelju potvrde Hrvatske gospodarske komore da se sirovine i reprodukcijski materijal ne proizvode u zemlji;

3. na uvoz proizvoda iz ovih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka:
10.05 1005.101 Sjemenski hibridni kukuruz
15.07 1507.90 Sojino ulje, rafinirano
15.12 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i pamuka te njihove
frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:
1512.1 - Ulje od suncokreta i šafranike i njihove frakcije:
1512.19 - - ostalo
15.14 1514.901 Ulje od repice, rafinirano
23.01 Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili
ljuskara, mekušaca ili ostalih vodeni beskralješnjaka
neprikladnih za ljudsku hranu; čvarci:
2301.20 - Brašno, prah i čelete od ribe ili ljuskara, mekušaca i vodenih
beskralješnjaka
23.04 2304.00 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od
soje, nemljeveni, mljeveni ili peletizirani:
2304.001 - - - sojini
29.01 Aciklički ugljikovodici
2901.2 - Nezasićeni:
2901.21 - - Etilen
2901.22 - - Propen (propilen)
29.02 Ciklički ugljikovodici
2902.50 - Stirol
29.03 Halogeni derivati ugljikovodika
2903.1 - Klorirani derivati zasićenih acikličkih ugljikovodika
2903.15 - - 1, 2, - Dikloretan (etilendiklorid)
41.01 Sirove krupne i sitne goveđe kože i kože kopitara (svježe ili
soljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervirane ali
neuštavljene, niti pergamentno obrađene niti dalje obrađivane), s
dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane
41.02 Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene,
piklovane ili drugačije konzervirane ali neuštavljene, niti
pergamentno ili transparentno obrađene niti drugačije dalje
obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim
isključenih napomenom 1 pod 3) uz ovu glavu
41.03 Ostale krupne i sitne sirove kože (svježe ili soljene, sušene,
lužene, piklovane ili drugačije konzervirane ali neuštavljene, niti
pergamentno ili transparentno obrađene niti dalje obrađivane),
s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim isključenih
napomenom 1 pod 2) i 3) uz ovu glavu
51.01 Vuna, nevlačena i nečešljana
51.02 Fina i gruba životinjska dlaka, nevlačena i nečešljana
51.03 Otpaci od vune i fine ili grube životinjske dlake, uključujući
otpatke prediva, ali isključujući raščupane tekstilne materijale
52.01 5201.00 Pamuk, nevlačeni i nečešljani
52.02 Pamučni otpaci (uključujući otpatke prediva i raščupane
tekstilne materijale).
72.04 Otpaci i ostaci od željeza i čelika; otpadni ingoti, slabovi i dr.,
od željeza ili čelika za pretapanje
72.07 Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika:
7207.1 - koji sadrže, po masi, manje od 0,255 ugljika
7207.11 - - pravokutnog (uključujući kvadratni) poprečnog presjeka
širine manje od dvostruke debljine
7207.12 - - ostali pravokutnoga (osim kvadratnog poprečnog presjeka)
72.08 Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika
širine 600 mm ili veće, neplatirani ili neprevučeni:
7208.1 - U kolutima, samo toplo valjani debljine manje od 3 mm i
najmanje granice razvlačenja 275 MPa ili debljine 3 mm i više i
najmanje granice razvlačenja od 355 MPa:
7208.121 - - - Za valjanje i proizvodnju cijevi
7208.13 - - Debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm
7208.131 - - -Za valjanje i proizvodnju cijevi
7208.14 - - debljine manje od 3 mm:
7208.141 - - - Za valjanje i proizvodnju cijevi
7208.22 - - Debljine od 4,75 do 10 mm
7208.221 - - - Za valjanje i proizvodnju cijevi
7208.23 - - Debljine od 3 mm i veće, ali manje od 4.75 mm:
7208.231 - - - Za valjanje i proizvodnju cijevi
7208.24 - - Debljine manje od 3 mm:
7208.241 - - - Za valjanje i proizvodnju cijevi
72.11 plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine
manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni
7211.1 - Samo toplo valjani, debljine manje od 3 mm i minimalne
granice razvlačenja 275 MPa ili debljine 3 mm i veće i najmanje
granice razvlačenja 355MPa:
7211.12 - - Ostali debljine 4,75 mm i veće:
7211.121 - - - Za hladno valjanje i proizvodnju cijevi
7211.2 - Ostali, samo toplo valjani:
7211.22 - - Ostali, debljine 4,75 mm i veće:
7211.221 - - -za hladno valjanje i proizvodnju cijevi
7211.29 - - Ostali
7211.293 - - Za hladno valjanje i proizvodnju cijevi
75.02 Sirovi nikl:
7502.10 - Nelegirani nikl
7502.20 - Legura nikla
75.08 7508.00 Ostali proizvodi od nikla:
7508.001 - - - Anode, obrađene ili neobrađene, za niklanje
85.45 Ugljene elektrode, ugljene čestice, ugljen za svjetiljke, ugljen za
baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, s metalom
ili bez metala, za električne svrhe:
8545.1 - Elektrode
8545.11 - - Za peći
8545.119 - - - Ostale:
87.04 Motorna vozila za prijevoz robe:
8704.10 - Samoistovarna (damperi), konstruirana za rad putne mreže:
8704.101 - - - Preko 70 t nosivosti

V.
Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju koja se po osnovi ove odlike uvozi uz posebno plaćanje takse na uvezenu robu, ostvarenim svotama naplaćene posebne takse i o svotama koje bi se platile da nisu korištene povlastice utvrđene ovom odlukom.
Temeljem podataka iz evidencije iz stavka 1. ove točke Carinska uprava Republike Hrvatske sastavlja i Ministarstvu financija dostavlja tromjesečni svodni izvještaj o podacima o naplaćenoj posebnoj taksi za uvezenu robu i opsegu i strukturi ostvarenih povlastica na plaćanje posebne takse na uvezenu robu.

VI.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1991. i 1992. godini ("Službeni list SFRJ", br. 83/90, 6/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91, i 46/91 i "Narodne novine", br. 53/91 i 1/92).

VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/04
Urbroj: 5030105-92-1
Zagreb, 26. lipnja 1992.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti