POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - važne odluke - prosječni srednji tečaj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvstske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. donijela je

UREDBU
o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

Članak 1.
Ovom uredbom propisuje se način korištenja sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada u društvenom vlasništvu i u vlasništvu pravne osobe, koja se izdvajaju temeljem Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86 i 22/92). u daljem tekstu: sredstva amortizacije.

Članak 2.
Sredstva amortizacije u dijelu 85% koriste se za velike popravke stambenih zgrada.
Velikim popravcima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

  1. radovi na konstruktivnim dijelovima stambene zgrade i to zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija izgradnja potpornog zida radi sanacije klizišta i rekonstrukcija dimovodnih kanala;
  2. zamjena krovnog pokrivača;
  3. zamjena instalacija u zgradi (vodovodna kanalizacijska, električna, plinska centralnog grijanja);
  4. temeljna obnova fasade zgrade;
  5. hidro-izolacijski radovi na zidovima i temeljima stambene zgrade;
  6. zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima stambene zgrade, krovne i druge vanjske limarije i gromobranske instalacije na zgradi;
  7. zamjena ili rekonstrukcija dizala u zgradi;
  8. zamjena ili rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja u zgradi.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka izdvajaju se na poseban račun Fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu općine odnosno grada odnosno drugog subjekta koji upravlja stambenim zgradama i stanovima, a koriste se prema programu obavljanja velikih popravaka.

Članak 3.
Sredstva amortizacije u dijelu 15% pripadaju davatelju stana na korištenje odnosno pravnoj osobi vlasnika stana.

Članak 4.
Novčanom kaznom od 30.000 HRD kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba ako ne postupi prema odredbi članka 2. i 3. ove uredbe.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju važiti:
- odredbe članka 53. stavak 1. i članka 57., u dijelu koji se odnosi na sredstva amortizacije, članak 56. i 58. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj: 51/85, 42/86 i 22/92);
- Zakon o korištenju dijela sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenom vlasništvu za velike popravke stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 39/88 i 33/89);
- Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 56/91).

Članak 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon stupanja na snagu.

Klasa: 370-01/92-01/01
Urbroj: 5030105-92-4
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti