POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - važeće pravo - naputak o isplati ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je
UREDBU
o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku
Članak 1.
Ovom se uredbom uređuje plaćanje kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda (u daljnjem tekstu: javni prihodi) koji nisu plaćeni u propisanom roku, kao i plaćanje kamate pri povratu više plaćenih iznosa javnih prihoda.
Članak 2.
Na iznose javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku, plaća se kamata u visini utvrđene eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 30%, koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod.
Članak 3.
Porezni obveznik ili druga osoba koja je na ime javnih prihoda platila više nego što je trebala prema rješenju ili drugom aktu koji je postao pravomoćan, ima pravo zatražiti obračun kamate pri povratu više plaćenog iznosa. Na više plaćeni iznos koji se vraća poreznom obvezniku ili drugoj osobi obračunava se kamata u visini iz članka 2. ove uredbe od dana pravomoćnosti rješenja ili drugog akta.
Članak 4.
Odredbe o kamatama iz propisa kojima je utvrđena obveza plaćanja javnih prihoda ne primjenjuju se. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o visini kamate na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku ("Narodne novine", br. 60/91).
Članak 5.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/92-02/01
Urbroj: 5030116-92-2
Zagreb, 26. lipnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti