POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna literatura - odluka o kriterijima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 263. stavak 5. i članka 331. stavak 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o naknadi štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku
I.
Ovom odlukom propisuje se postupak za naknadu štete koju carinarnica nanese pregledom robe (članak 231. stavak 4. i članak 263. stavak 3. Carinskog zakona) i štete koju nanese pregledom stvari ili osobnim pregledom (članak 331. stavak 1. Carinskog zakona), ako se oštećena osoba za naknadu štete obrati neposredno carinarnici.
II.
Zahtjev za naknadu štete, u smislu točke I. ove odluke, podnosi osoba kojoj je nanijeta šteta. Zahtjev se podnosi carinarnici koja je nanijela štetu.
III.
Zahtjev za naknadu štete treba sadrižavati podatke o vremenu, mjestu, vrsti i načinu nanijete štete, kao i odgovarajuće dokaze o visini i pravu na naknadu štete.
IV.
Carinarnica kojoj je podnijet zahtjev za naknedu štete utvrđuje štetu (mjesto, vrijeme, uzrok, vrstu i način nanijete štete) i predmet sa svojim mišljenjem dostavlja Carinskoj upravi Republike Hrvatske.
V.
Po zahtjevu za naknadu štete odluku donosi Carinska uprava Republike Hrvatske.
VI.
Postupak za naknadu štete je hitan i odluka se mora donijeti u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. VII. Naknada štete se isplaćuje na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.
VIII.
Ako oštećena osoba u toku postupka, koji se vodi po odredbama ove odluke, pokrene postupak za naknadu štete kod suda dužna je o tome izvijestiti carinarnicu kojoj je podnijela zahtjev i ista postupak obustavlja.
IX.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o postupku za naknadu štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku ("Službeni list", broj 35/76 i "Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).
X.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-04/92-01/15
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti