POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna literatura - pravilnik o šećerima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 1. travnja 1992. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Poništavaju se rješenja Upravnog suda Hrvatske, broj Zpa-1/1991-5 i broj Zpa-2/1991-3 od 28. studenoga 1991. godine te se oba predmeta vraćaju Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovno odlučivanje.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Rješenjima navedenim u izreci Upravni sud Hrvatske oglasio se nenadležnim za rješavanje o zahtjevima K.N. i U.F. za, zaštitu sloboda i prava zajamčenih Ustavom i te zahtjeve ustupio na rješavanje ovom Sudu. Razlog tome je kako se navodi u spomenutim rješenjima - brisanje Glave VI, pa time i članka 66. u Zakonu o upravnim sporovima što je učinjeno člankom 36. Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", br. 53/91) - odnosno nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske da, u smislu članka 125. Ustava Republike Hrvatske, štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina. Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je nezakonitost ustupanja spomenutih zahtjeva na rješavanje ovom Sudu i stoga je poništio rješenja Upravnog suda Hrvatske navedena u izreci ovoga rješenja. Ovo iz slijedećih razloga: Oglašavajući se nenadležnim za rješavanje o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava zajamćenih Ustavom, Upravni sud Hrvatske neosnovano je - primjenom članka 21. stavka 1. Zakona o parničnom postupku koji je preuzet i izmijenjen na temelju članaka 1. i 6. Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91 (dalje: ZPP) - ustupio spomenute zahtjeve na rješavanje ovom Sudu. Naime, u konkretnim slučajevima neodgovarajuće je primijenjena odredba članka 21. stavka I. ZPP koja se odnosi isključivo na ustupanje predmeta nadležnome sudu, što podrazumijeva samo redovni sud, a ne i Ustavni sud Republike Hrvatske. Naime, Ustavni sud Republike Hrvatske izdvojen je iz sustava ustrojstva zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, kako je to navedeno u odredbi članka 4. Ustava Republike Hrvatske. Upravni sud Hrvatske - utvrdivši da više nije nadležan u stvarima zaštite sloboda i prava zajamčenih Ustavom - trebao je odlučiti primjenom odredbe članka 16. stavka 2. ZPP. Prema toj zakonskoj odredbi. kad sud u toku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadležan sud nego kakav drugi domaći organ, oglasit će se nenadležnim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu. Prilikom budućeg odlučivanja o zahtjevima K.N. i U.F., Upravni sud Republike Hrvatske će - odlučujući o svojoj nadležnosti - voditi računa o primjeni članka 1. Zakona o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", br. 9/92) kojim je članak 36. Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", br. 53/91) zamijenjen sa člancima 36. do 36k. Naime, člankom 36. izmijenjen je članak 66. Zakona o upravnim sporovima tako da o zahtjevu za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina, ako je takve sloboda ili pravo povrijedeno konačnim pojedinačnim aktom. a nije osigurana druga sudska zaštita, odlučuje sud nadležan za upravne sporove. Iz ovih razloga Sud je riješio kao u izreci.
Rješenje broj: U-III-7/1992 i U-III-10/1992
Zagreb. 1. travnja 1992.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti