POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - brošure sa pregledima - uredbu o određivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPINIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92. i 75/92.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 30. studenog 1992. donio je
ODLUKU
o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske
I.
Koeficijenti za utvrđivanje plaće sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, određuju se u slijedećim vrijednostima: 1. Predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske 7,5 2. Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske 6,8
II.
Mjesečna plaća sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta iz točke 1. ove Odluke s osnovicom koju objavljuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br: 39/92. i 75/92.). Iznos plaće utvrđen primjenom odredbe stavka 1. ove točke uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu rada, a najviše do 20%.
III.
Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji i naknadu troškova prijevoza radi posjeta obitelji od koje žive odvojeno, do četiri putovanja mjesečno. Pravo iz stavka 1. ove točke ostvaruje se podnošenjem obrazloženoga osobnog zahtjeva i traje najdulje šest mjeseci od dana stupanja na dužnost.
IV.
Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju pravo na naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnica; troškova noćenja i troškova prijevoza) odgovarajućom primjenom odredaba članka 13. do 17. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske. Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju pravo naknade troškova prijevoza na posao i s posla i na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla odgovarajućom primjenom Uredbe o naknadama koje se priznaju u materijalne troškove korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu ("Narodne novine", br. 37/92.).
V.
Ostala primanja iz radnog odnosa suci Ustavnog suda ostvaruju na način i uz uvjete propisane za djelatnike Ustavnog suda Republike Hrvatske.
VI.
Rješenje o utvrđivanju prava iz točke II. i III. ove Odluke donosi nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske. Provedba ostalih odredbi ove Odluke u djelokrugu je predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske odnosno osobe koju on za to ovlasti.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenog 1992.
Klasa:120-01/92-01/01
Zagreb, 30. studenoga 1992.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti