POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna klinika - naredba o iznosima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 260. stavak 5. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o uvjetima za vraćanje carine i drugih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo
I.
Ovom odlukom popisuju se uvjeti za vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi za strojeve, aparate, uređaje, prijevozna sredstva, instrumente i sličnu robu koja je vraćena u inozemstvo po članku 259. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona.
II.
Ako je roba iz točke 1. ove odluke vraćena u inozemstvo carinarnica će, na zahtjev podnositelja deklaracije, vratiti iznos koji čini razliku između iznosa plaćene carine i drugih uvoznih pristojbi, i iznosa carine i drugih uvoznih pristojbi obračunatih na razliku vrijednosti na dan njenog vraćanja u inozemstvo. Vrijednost robe na dan njenog vraćanja u inozemstvo carinarnica će utvrditi temeljem članka 36. Carinskog zakona, računajući na ime istrošenosti 20% od carinske osnovice, za svaku godinu korištenja.
III.
Zahtjev za vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi može se podnijeti carinarnici preko koje je izvršen uvoz robe, u roku šest mjeseci od dana vraćanja robe u inozemstvo. Uz zahtjev za vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi podnosi se izvozna carinska deklaracija i rješenje temeljem kojih je roba vraćena u inozemstvo.
IV.
Na temelju podnesenog zahtjeva, carinarnica donosi rješenje o vraćanju carine i drugih uvoznih pristojbi.
V.
Carinarnica ne može odobriti vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi, ako je roba vraćena u inozemstvo po isteku roka od pet godina od dana uvoza.
VI.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za povraćaj carine i drugih uvoznih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo ("Službeni list", broj 35/76 i "Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).
VII.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-04/92-02/18
Urbroj : 5030116-92-1
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r,


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti