POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - brošure sa pregledima - popis kozmetičkih internet ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga "Marine Cres" d. o. o. iz Cresa, Vlada Republike Hrvatske. na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. donijela je
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina u k. o. Cres od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja slijedeće nekretnine u k. o. Cres. nacionalizirane temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list SFRJ" broj 98/46 i 35/48): - 401 m od zkč. br. 4548/6 površine 941 m', z. u. 1226, odnosno pod novom oznakom - zkč. br. 4548/15 površine 16 m' i dio zkč. br. 7888/1 površine 395 m, ranijeg vlasnika Fatuta Matea, pok Frane; - 258 m' od zkč. br. 4872/3 površine 2025 m', z. u. 211, odnosno pod novom oznakom dio zkč. br. 7888/1 površine 258 m, nacionalizirane u 8/112 dijela ranijeg vlasnika Sabljić Antona. pok. Antona; - 517 m' od zkč. br. 4785/34 površine 820 m'. z. u. 2675. odnosno pod novom oznakom dio žkč. br. 7868/1 površine 199 m' i zkč. br. 4785/87 površine 318 m', ranijeg vlasnika Baici Rocca; - zkč. br. 4781/1 površine 243 m', z. u. 3849, nacionalizirana u 1/3 dijela ranijeg vlasnika Bravdica Josipa (m.), pok. Gašpara.
II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi izgradnje javne pristupne ceste i "Marine Cres" prema parcelacionim elaboratima broj 9-04/81-2 i 9-04/91-3, izrađenima u skladu s uvjetima uređenja prostora klase 350- 05/91-01 /206 od 23. travnja 1991. godine Komiteta za urbanizam. građevinarstvo i imovinsko-pravne poslove s Upravom za geodetske poslove i katastar općine Cres-Lošinj.
III.
Utvrđuje se da je "Marina Cres" d. o. o. položila sredstva za isplatu nadoknade po tržnim cijenema za nekretnine iz točke I. ove odluke i to ukupno 127.153. HRD na račun broj 33870-697-30400 kod SDK Mali Lošinj.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj: 5030115-92-185
Zagreb, 23. srpnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti