POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uvid javnosti - odluka o jedinstvenoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju Zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je
UREDBU
o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba u 1992. godini
Članak 1.
U Zakonu o zajmu Republike Hrvatske za financiranje jevnih potreba u 1992. godini ("Narodne novine", br. 73/91), u članku 2. u stavku 1. riječi: "za 1992. godinu" zamjenjuju se riječima: "za razdoblje siječanj-lipanj 1992. godine".
Članak 2.
U članku 3. u stavku 1. riječi: "za konačan iznos zajma utvrđuje se na temelju konačnog obračuna amortizacije po završnom računu za 1992. godinu" zamjenjuju se riječima: "a konačan iznos zajma utvrđuje se na temelju obračuna amortizacije po periodičnom obračunu za razdoblje siječanj-lipanj 1992. godine", u stavku 2. riječi: "jedne petine" zamjenjuju se riječima "10%", a riječi: "u dva obroka od kojih prvi dospijeva 30. lipnja, a drugi 30. rujna 1992. godine" zamjenjuju se riječima: "u jednom obroku koji dospijeva 30. lipnja 1992. godine".
Članak 3.
U članku 4. u stavku 1. riječi: "31. prosinca 1994. godine, drugi 31. prosinca 1995. godine, a treći 31. prosinca 1996. godine" zamjenjuju se riječima: "30. lipnja 1994. godine, drugi 30. lipnja 1995. godine. a treći 30. lipnja 1996. godine".
Članak 4.
Kontrolu obračuna i uplate zajma za pravne osobe obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, a za fizičke osobe općinske uprave društvenih prihoda.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992.
Klasa: 402-04/91-01/03
Urbroj: 5030112-92-5
Zagreb, 26. lipnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti