POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - valjani propisi - zakon o izbornim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade, da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine, donijela je
UREDBU
o plaćama
Članak 1.
Ovom Uredbom se uređuje način utvrđivanja i isplate plaća, te isplate iz sredstava neposredne zajedničke potrošnje pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje lipanj - kolovoz.
Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu registrirane) utvrđuju i isplaćuju neto plaće u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.
Članak 3.
Pravne osobe koje se financiraju iz državnog, općinskih i gradskih proračuna, uključivo i organizacije koje se financiraju sredstvima proračunskih fondova, najnižu neto plaću za lipanj utvrđuju na razini od 11.600 hrvatskih dinara. Najniža neto plaća za srpanj i kolovoz zadržava se na istoj razini.
Članak 4.
Pravne osobe u javnom sektoru (javna poduzeća, pravne osobe koje se financiraju iz društvenih fondova) i neprivredi (Narodna banka Hrvatske, banke, osiguravajuća društva, Hrvatska lutrija, gospodarske komore, gradske i općinske organizacije, društveni fondovi, opća i posebna poslovna udruženja, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, sindikati, društvene i političke organizacije) mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 20% veće od prosječne plaće isplaćene za travanj uvećane za 18%. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne plaće za travanj bile ze više od 10% veće od prosječne plaće pravnih osoba iz članka 3. ove Uredbe mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 15% veće od prosječne plaće isplažene za travanj uvećane za 18%. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne plaće za travanj bile za više od 20% veće od prosječne plaće pravnih osoba iz članka 3. ove Uredbe mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 5% veće od prosječne plaće isplaćene za travanj uvećane za 18%. Pravne osobe iz stavaka 1., 2. i 3. mogu isplaćivati neto plaće za srpanj i kolovoz na razini prosječne plaće isplaćene za lipanj.
Članak 5.
Pravne osobe koje nisu obuhvaćene člancima 2., 3. i 4. ove Uredbe (društveni sektor privrede) mogu isplaćivati neto plaće za lipanj najviše do 15% veće u odnosu na prosječnu plaću isplaćene za travanj uvećanu za 18%. Pravne osobe iz stavka 1. čije su prosječne plaće prema posljednjim raspoloživim mjesečnim podacima za 10 ili više posto manje od prosječne plaće u privredi mogu utvrđivati neto plaće za lipanj i naredne mjesece u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom.
Članak 6.
Pravne osobe iz stavka 1. članka 5. mogu isplaćivati neto plaće za srpanj najviše do 10% veće od prosječne plaće za lipanj.
Članak 7.
Pravne osobe iz stavka 1. članka 5. mogu isplaćivati neto plaće za kolovoz uvećane najviše za 0,5 indeksnih poena za svaki indeksni poen rasta cijena na malo u istom mjesecu.
Članak 8.
Pravne osobe u Republici Hrvatskoj osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, mogu utvrditi i isplatiti najvišu mjesečnu neto plaću u svoti koja ne može biti veća od 8 prosječnih neto plaća u privredi Republike Hrvatske u odnosnom mjesecu.
Članak 9.
Pravne osobe mogu koristiti sredstva za neposrednu zajedničku potrošnju po zaposlenom radniku najviše do iznosa prosječne mjesečne neto plaće isplaćene za prethodno tromjesečje u privredi Republike. Ovo ograničenje se ne primjenjuje za isplatu otpremnina za odlazak radnika u mirovinu i pomoć radnicima, odnosno njihovim obiteljima u slučaju dulje i teže bolesti, smrti ili elementarnih nepogoda
Članak 10.
Upute za primjenu ove Uredbe donosi Ministarstvo rada, socijalne skrbi i obitelji u suradnji s Ministarstvom gospodarskog razvitka i Službom društvenog knjigovodstva Hrvatske.
Članak 11.
Podatke o plaćama potrebne za primjenu odredaba ove Uredbe objavljuje Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, a podatke o cijenama objavljuje Republički zavod za statistiku.
Članak 12.
Primjenu ove Uredbe kontrolira Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i neće dozvoliti isplatu plaća suprotno ovoj Uredbi.
Članak 13.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/92-01/12
Urbroj: 5030112-92-2
Zagreb, 26. lipnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti