POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatno izdanje - dopuna popisa internet ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga poduzeća "Kutrilin" - Zagreb, Donje Svetice broj 42, Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. godine donijela je
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja k. č. broj 7595/1 - "3 zgrade označene u kopiji kat. plana sa I, II i III, tvorničko dvorište i oranica". površine 2 rala, 197 čhv (odnosno 12218 m'). upisane u z. k. ul. broj 9788 k. o. Grad Zagreb, podruštvovljena u 1/2 dijela temeljem Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. godine ("Službeni list FNRJ". broj 61/46).
II.
Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja u svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji, zaključenog dana 1. travnja 1992. godine izmedu poduzeća "Kutrilin" - Zagreb. Donje Svetice 42, kao prodavatelja i poduzeća za građenje, unutrašnju trgovinu i vanjsko-trgovinsko poslovanje "Konkor" - Zagreb, Gajeva 5 kao kupca, na koji je suglasnost dala Agencija za restrukturiranje i razvoj - Područni ured Zagreb (rješenje broj: 302-03/92-01/82 od 7. svibnja 1992. godine).
III.
Utvrđuje se da su poduzeće "Kutrilin" - Zagreb i nasljednici ranijeg vlasnika konfiscirane nekretnine iz točke I. ove odluke putem svog punomoćnika. odvjetnika mr. Carmen Cvirn iz Zagreba, a na temelju izdane punomoći. zaključili 1. lipnja 1992. godine sporazum kojim se nasljednicima ranijeg vlasnika na ime naknade za oduzete nekretnine osigurava, po donošenju Zakona o denacionalizaciji nekretnina, prijenos dionica ili udjela u procijenjenoj protuvrijednosti. shodno odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine". broj 19/91).
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030115-92-183
Zagreb, 23. Srpnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti