POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uvid - odluka o kratkoročnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) Vlada Republike Hrvatska na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

Članak 1.
U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", br. 73/91. i 18/92) u članku 4. u stavku 1. riječi "po stopi od 40%" zamjenjuju se riječima "po stopi od 35%".

Članak 2.
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Republički porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 10%".
Iza stavka 1. dodaju se stavci 2, 3. i 4. koji glase:
"Radnici zaposleni kod poduzeća i drugih pravnih osoba i fizičkih osoba na područjima nastradalim ratom plaćaju republički porez iz plaća radnika po stopi od 6%, a jedinice lokalne samouprave za ove radnike mogu propisati stopu općinskog poreza iz plaća radnika najviše do 4%.
Područjima nastradalim ratom smatraju se područja koja odredi Vlada Republike Hrvetske u smislu članka 1. stavak 2. Zakona o financiranju obnove ("Narodne novine", br. 33/92).
Jedinice lokalne samouprave propisat će stopu poreza iz plaća radnika u roku od 30 dana od dana kada je Vlada Republike Hrvatske odredila koja se područja smatraju nastradalim ratom".
Dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 5, 6. i 7.

Članak 3.
U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Odlukom općinske skupštine može se propisati da se fizičkim osobama. koje porez na dobit plaćaju u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda na prihode ostvarene od pružanja turističkih usluga, prehrane i smještaja smanji osnovica poreza iz neto plaća za materijalne troškove potrebne za ostvarivanje tog prihoda".

Članak 4.
U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Porez iz neto plaća plaća se po sljedećim stopama:


_ ______________________________
Na poreznu osnovicu Plaća se Plaća se na osnovicu
preko do HRD + % preko do
HRD HRD
_ ______________________________
15.000 5,5%
15.000 25.000 825 + 10% 15.000 25.000
25.000 35.000 1.825 + 16% 25.000 35.000
35.000 50.000 3.425 + 26% 35.000 50.000
50.000 65.000 7.325 + 36% 50.000 65.000
65.000 80.000 12.725 + 41% 65.000 80.000
80.000 100.000 18.875 + 46% 80.000 100.000
100.000 120.000 28.075 + 51% 100.000 120.000
120.000 140.000 38.275 + 56% 120.000 140.000
140.000 160.000 49.475 + 61% 140.000 160.000
160.000 180.000 61.675 + 66% 180.000 180.000
180.000 74.875 + 71% 180.000
_ ______________________________U stavku 3. riječi "do visine od 10.000 dinara plaća se po stopi od 1%" zamjenjuju se riječima "do visine od 13.000 hrvatskih dinara plaća se po stopi od 2%".

Članak 5.
U članku 15. u stavku 1. riječi "iz zajamčenih osobnih dohodaka" zamjenjuju se riječima "iz minimalnih plaća".
U stavku 2. riječi "osobni dohodak" zamjenjuju se riječju "plaća", a riječi "zajamčenog osobnog dohotka" zamjenjuju se riječima "minimalne plaće".

Članak 6.
Danom primjene ove uredbe prestaje se primjenjivati odredba članka 4. stavka 5. Zakona.

Članak 7.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1992.

Klasa: 431-02/92-01/01
Urbroj: 5030112-92-3
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti