POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - usvojene odredbe - rješenje o imenovanjn ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1992. i Vijeća općina 26. lipnja 1992.

PA4-62/1-92.
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Članak 1.
U Zakonu o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 44/76., 36/77., 56/77., 34/84., 74/87., 57/89., 45/90., 3/90. i 38/90.) i ("Narodne novine", br. 53/91.) iza članka 30. dodaje se novi članak 30a. koji glasi:
"Članak 30a.
Članak 160. mijenja se i glasi:
"Gonjenje za krivična djela iz članka 158. i 159. Krivičnog zakona SFRJ poduzimlje se na temelju odobrenja javnog tužioca Hrvatske, koji takvo odobrenje može dati nakon pribavljenog pristanka države ili osobe prema kojoj je počinjeno djelo".

Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/91-02/08
Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti