POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - usvojena pravna praksa - pravilnik o pomorskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1992. i Vijeća općina 26. lipnja 1992.

Broj: PA4-61/1-92.
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

Članak 1.
U Krivičnom zakonu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 25/77., 50/78., 25/84:, 52/87.. 43/89., 9/90., 9/91. i 33/92.) članak 80a. briše se.

Članak 2.
U članku 81. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ako su djela iz članka 75. Krivičnog zakona Republike Hrvatske učinjena prema predsjedniku Republike Hrvatske predsjedniku Sabora Republike Hrvatske, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske ili predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske u svezi s njihovim radom ili položajem, krivični progon javni tužitelj poduzima po službenoj dužnosti, na pismeni zahtjev tih osoba."

Članak 3.
Glede postupaka koji se na temelju članka 81. stavka 2. Krivičnog zakona Republike Hrvatske vode po službenoj dužnosti, stupanjem na snagu ovoga Zakona postupit će se na slijedeči način:
(1) ako se radi o djelima iz članka 75. i 76. Krivičnog zakona Republike Hrvatske učinjenih prema osobama iz članka 2. ovoga Zakona, javni tužilac Hrvatske izvijestit će te osobe o postupcima koji su u tijeku, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a one mogu u roku od osam dana od dana prijema obavijesti dati zahtjev za nastavak postupka. Ukoliko to ne učine, postupak će se obustaviti;
(2) ako se radi o djelima iz članka 75. i 76. Krivičnog zakona Republike Hrvatske učinjenih prema drugom državnom organu, ili službenoj, ili odgovornoj osobi, u svezi s njezinim radom ili položajem, postupak će se nastaviti kao po privatnoj tužbi;
(3) osobe iz članka 2. ovoga Zakona mogu do pravomoćnosti presude, svojom izjavom javnom tužitelju Republike Hrvatske odustati od krivičnog progona.

Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/92-01/05
Zagreb. 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti