POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni pregled - odluka o strukturi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. točke 19. i članka 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 75. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list", broj 63/89), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. srpnja 1982. donijela je
ODLUKU
o posebnim uvjetima izvoza umjetnih gnojiva
I.
Radi sprečavanja daljnjeg nastajanja šteta neopravdanim odljevom prihoda iz proizvodnje umjetnih gnojiva, umjetno gnojivo koje se izvozi u države bivše Jugoslavije isporučuje se po cijenama koje ne mogu biti niže od izvoznih cijena INA-Petrokemije.
II.
Cjenik izvoznih djena umjetnih gnojiva u stranoj valuti, INA-Petrokemija dužna je dostaviti Ministarstvu trgovine na uvid danom njegove primjene.
III.
Ako je izvozna cijena u dinarskoj protuvrijednosti viša od domaće cijene, izvoznik koji je gnojivo platio po cijeni i uvjetima prodaje za domaće tržište, prije izvoza dužan je na račun INA-Petrokemije doplatiti razliku vrijednosti gnojiva umanjenu za 5%. Razlika vrijednosti iz stavka 1. ove točke obračunava se kao umnožak količine gnojiva za izvoz i razlike između izvozne cijene preračunate u hrvatske dinare po tečaju koji za obračun carine vrijedi na dan plaćanja, i važeće domaće cijene.
IV.
Iznimno od odredbe točke III. stavka 1. ove odluke, za uplaćeno, a do dana stupanja na snagu ove odluke neisporučeno umjetno gnojivo koje će biti izvezeno u države bivše Jugoslavije, razlika vrijednosti uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.
V.
Pri izvozu umjetnog gnojiva izvoznik je dužan izvoznoj dokumentaciji priložiti izvorni račun INA-Petrokemije odnosno dokaz o uplaćenoj razlici iz točke III. stavak 2. ove odluke, (dodatni račun, virmanski nalog i sl.), s podacima o vrsti, količini i cijeni gnojiva i datumom plaćanja.
VI.
Novčanom kaznom od 25.000 do 75.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj INA-Petrokemija ako Ministarstvu trgovine ne dostavi na uvid cjenik izvoznih cijena umjetnih gnojiva (toč: II. odluke). Za radnju iz stavka 1. ove toćke kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u INA-Petrokemiji novčanom kaznom do 25.000 hrvatskih dinara.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 331 2/92-01/04
Urbroj: 5030116-92-3
Zagreb, 23. srpnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti