POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna biblioteka - program stručnog osposobljavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. i članka 3. Uredbe o preuzimanju sredstava JNA I SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne ndvine", broj 52/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. travnja 1992. godine, donijela je
ODLUKU
o rspolaganju i korištenju zdravstvenih objekata JNA
I.
Zdravstveni objekti koji su temeljem Uredbe d preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91), postali vlasništvo Republike Hrvatske, a koji su korišteni za primarnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu i nalaze se u krugu vojarni daju se na raspolaganje i korištenje Ministarstvu obrane radi organiziranja i provođenja primarne zdravstvene zaštite za potrebe Hrvatske vojske.
II.
Zdravstveni objekti primarne i specifične zdravstvene zaštite koji se nalaze izvan kruga vojarni, kao i objekti polikliničko-konzilijarne i stacionarne (bolnice) zdravstvene zaštite, daju se na rašpolaganje i korištenje Ministarstvu zdravstva radi organiziranja i provođenja zdravstvene zaštite za potrebe pučanstva Republlke Hrvatske. Izuzetno od odredbe stavka 1. ove točke, Institut za pomorsku medicinu u Splitu i Zavod za preventivnu medicinsku zaštitu u Zagrebu, bez mikrobiološkog laboratorija, koji se nalaze izvan kruga vojarni, daju se na raspolaganje i korištenje Ministarstvu obrane radi organiziranja i provodenja specifične zdravstvene zaštite za potrebe Hrvatske vojske.
III.
Ministarstvo obrane zaključuje ugovor s Ministarstvom zdravstva o pružanju polikliničko-konzilijarne i stacionarne (bolničke) zdravstvene zaštite za potrebe Hrvatske vojske. Ugovorom iz stavka l. ove točke bit će regulirani uvjeti ,i način smještaja pripadnika Hrvatske vojske u zdravstvenim objektima koji pružaju polikliničko-konzilijarnu i stacionarnu (bolničku) zdravstvenu zaštitu.
IV.
Nova bolnica u Zagrebu i druge ustanove koje su obavljale djelatnost u objektima iz točke II. stavak 1. ove odluke nastavljaju obavljati djelatnost kao organizacije zdravstva po propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
V.
Ministarstvo obrane će organizirati obavljanje zdravstvene zaštite iz točke I. i točke II. stavak 2. ove odluke za potrebe Hrvatske vojske, a do donošenja propisa o organizaciji djelatnosti, primjenjivat će se propisi o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
VI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka Vlade Republike Hrvatske od 16. rujna 1991. godine kojom je Centar medicinskih ustanova VPO Split stavljen na raspolaganje Ministarstvu obrane s nazivom Centar medicinskih ustanova Hrvatske ratne mornarice kojeg sačinjavaju: Bolnica, Institut za pomorsku medicinu i Apoteke-skladišta.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 500-01 /92-01 /07
Urbroj : 5030104-92-3
Zagreb, 2. travnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti