POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - ustavni sud - pravilnik o ovlaštenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju členka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1992, Vijeća općina 28. lipnja 1992. i Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1992.

Broj: PA4-59/1-92
Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Članak 1.
U Zakonu o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/92.) u članku 4., u točki 18., Izborna jedinica XVIII. pod a). riječi: "Gornji Kneginjec" zamjenjuju se riječima:"Gornji Kneginec", riječ: "Jakopovec" zamjenjuje se riječima: "Jakopovec Kaštelanec". riječi: "IV MZ" i riječi: "Ratimir Herceg" zamjenjuju se riječima: "IV MZ Ratimir Herceg", iza riječi: "Trnovec" dodaje se riječ: "V MZ", a iza riječi: "Vinica" dodaje se riječ "Zamlaka".
U točki 19., Izborna jedinica XIX. pod c) riječi: "Lovreća - Dubrava" zamjenjuju se riječima: " Lovrećan - Dubrava".
U točki 41., Iborna jedinica XLI. pod c) riječi: "Han" i "Kraj" zamjenjuju se riječima: "Jasensko", "Laktac", "Zelovo" i "Kosore", riječ: "Koljane" zamjenjuje se riječima: "Koljane - Braćev Dolac", a riječi: "Obrovac Sinjski" zamjenjuju se riječju: "Obrovac".
U točki 43., Izborna jedinlca XLIII. iza riječi: "Bačvice" dodaju se riječi: "Blatine-Škrape", a riječ: "Mertojak" zamjenjuje se riječju: "Meje".
U točki 44., Izborna jedinica XLIV. iza riječi: "Lovret" dodaje se rijč: "Lokve", iza riječi: "Gornje Sitno" dodaju se riječi: "Donje Sitno", iza riječi: "Mejaši" dodaje se riječ: "Mertojak", riječ: "Pujavke" zamjenjuje se riječju: "Pujanke". a riječ: "Visoko" zamjenjuje se riječju: "Visoka".
U točki 46., Izborna jedlntca XLVI. pod c) iza riječi: "Glavina Gornja" dodaju se riječi: "Gornji Proložac Podi", "Gornji Proložac Bušanje" a iza riječi: "Grubine" dodaje se riječ: "Hršćevani", a iza riječi: "Lovreć" dodaju se riječi: " Medvidovića Draga".
U točki 47.. Izborna jedinica XLVII. pod e). riječi: "Biokovi Selo" zamjenjuje se riječima: "Biokovsko Selo", iza riječi: "Rašćane Gornje" dodaje se riječ: "Rastovac", a riječ: "Župa" zamjenjuje se riječima: "Župa Srednja" i "Župa Donja".

Članak 2.
Ovlašćuje se Izborna komisija Republike Hrvatske da utvrdi kojoj izbornoj jedinici iz članka 4. Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske pripada pojedina mjesna zajednica koja nije obuhvaćena odredbama Zakona.

Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/92-01/04
Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.
Predsjednik Vijeća općina
Luka Bebić, dipl. ing., v. r.
Predsjednik Vijeća udruženog rada
mr. Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti