POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - pravna arhiva - propisi populacijska hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 23. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je
IZMJENE
Općih uvjeta isporuke električne energije
Članak 1.
U Općim uvjetima isporuke električne energije ("Narodne novine", broj 8/91) Članak 82. mijenja se i glasi: "Zbog neplaćanja računa za utrošenu električnu energiju ne može se obustaviti isporuka električne energije:

  1. domovima zdravlja, bolnicama, medicinskim centrima, zavodima za zaštitu zdravlja, zavodima za socijalnozdravstvenu zaštitu, zavodima za transfuziju krvi, zavodima za ispitivanje i kontrolu lijekova i stanicama za hitnu medicinsku pomoć,
  2. objektima ustanova socijalne zaštite za smještaj invalidnih i drugih osoba ometenih u psihičkom ili fizičkom razvoju;
  3. uređajima za crpljenje i za proćišćavanje otpadnih voda, te uređajima i postrojenjima za odvodnju;
  4. objektima, uređajima i postrojenjima za opskrbu pitkom vodom;
  5. objektima, uređajima i postrojenjima državnih organa."

"Na zahtjev izvršnog vijeća skupštine grada ili općina mogu se utvrditi i drugi objekti od vitalnog značaja za gospodarski život i život građana."
Članak 2.
Članak 83. mijenja se i glasi: "Ukoliko potrošači električne energije iz članka 82. stavak 1. ne podmire svoje novčane obveze za potrošenu električnu energiju u roku od 30 dana od dana nastanka obveze plaćanja, ta obveza se podmiruje isporučitelju za potrošaće iz točke 1. iz fonda iz kojeg se financiraju te djelatnosti, za potrošače iz točaka 2, 3., i 4. iz proračuna općina na čijem je području sjedište objekata, a za potrošaće iz točke 5. iz državnog proračuna. Ukoliko potrošači električne energije iz stavka 2. ovog članka ne podmire svoje novčane obveze za potrošenu električnu energijm u roku 30 dana od dana nastanka obveze plaćanja ta obveza se podmiruje isporučitelju na teret proračuna podnosioca zahtjeva"
Članak 3.
Članak 104. mijenja se i glasi: "Isporučitelj je obvezan račun, odnosno obračun za električnu energiju dostaviti potrošaču u roku od 5 dana, a potrošač svoju obvezu plaćanja izvršiti u roku od 8 dana od dana utvrđivanja obračunskih veličina ili u tom roku dostaviti isporučitelju jedan od instrumenata plaćanja."
Članak 4.
Ove izmjene Općih uvjeta isporuke električne energije stupaju na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-02/92-01/11
Urbroj: 5030112-92-9
Zagreb, 2. listopada 1992.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti