POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvor - uredba o hrvatskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. donijela je
UREDBU
o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Članak 1.
Korisnicima mirovina i drugih novčanih primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske koji su ostvarili pravo na mirovinu i druga novčana primanja u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osim Slovenije, i kojima su te mirovine bile isplaćivane u Republiku Hrvatsku. isplaćivat će se ta primanja od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je onemogućena isplata primanja radi prekida platnog prometa. Isplatu primanja iz stavka 1. ovoga članka obavljat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond radnika u svoti koja je bila isplaćena u hrvatskim dinarima u Republici Hrvatskoj za mjesec prije prekida platnog prometa i usklađena prema općim aktima Republičkog fonda radnika nakon tog mjeseca.
Članak 2.
Sredstva za isplatu primanja iz članka 1. ove Uredbe osigurat će se iz sredstava Republičkog fonda radnika, koje Republički fond radnika ne može doznačivati umirovljenicima u republike bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zbog nemogućnosti obavljanja platnog prometa.
Članak 3.
Sredstva potrebna za isplatu tih primanja ne mogu prijeći ukupnu visinu sredstava koje Republički fond radnike potražuje od pojedine republike bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije s temelja isplate mirovina.
Članak 4.
Isplata primanja iz članka I. ove Uredbe obavljat će se do uspostave platnog prometa između Republike Hrvatske i republika bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ili ako Republika Hrvatska s pojedinim republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije isplatu mirovina ne riješi na neki drugi način.
Članak 5.
Isplata mirovina i drugih novčanih primanja obustavit će se osobi koja je na bilo koji način sudjelovala u neprijteljskim djelatnostima protiv Republike Hrvatske ili protiv koje je pokrenut postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisane u glavi XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske.
Članak 6.
Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 140-01/92-01/12
Urbroj: 5030104-92-1
Zagreb, 23. srpnja 1992.
Predsjednik
dr. Franjo Gregurić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti