POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - uredbe u primjeni - zakon o stavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na osnovi članka 95. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br.10/91 - pročišćeni tekst i br.19/91) ministar rada, socijalne skrbi i obitelji donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o ostvarivanju socijalne zaštite

Članak 1.
U Pravilniku o ostvarivanju socijalne zaštite ("Narodne novine", br. 10/91) iza članka 44. dodaju se tri nova članka koji glase:
" Članak 44a.
Naknada pogrebnih troškova kao oblik jednokratne novčane pomoći može se odobriti za pogreb osobe koja nema srodnika koji su je voljni sahraniti na vlastiti teret i to:

  1. osobe koja je u času smrti bila korisnik stalne novčane pomoći i
  2. osobe koja je u času smrti kao korisnik socijalne zaštite, na osnovi rješenja centra za socijalni rad, bila smještena u organizaciju socijalne zaštite ili drugu obitelj radi podmirivanja njezinih osnovnih životnih potreba.

Naknadom pogrebnih troškova korisnika socijalne zaštite iz stavka 1. ovoga članka osigurava se naknada neophodnih pogrebnih troškova prema cijenama u mjestu u kojem je korisnik socijalne zaštite umro odnosno u mjestu pogreba (pokopa).
U pogrebne troškove, u smislu stavka 2. ovoga članka, uračunavaju se i stvarni troškovi prijevoza posmrtnih ostataka osobe iz stavka 1. ovoga članka od mjesta u kojem je umrla do mjesta u kojem je imala grobnicu odnosno grobno mjesto i u kojem je pokopana.

Članak 44b.
Naknada troškova pogreba korisnika socijalne zaštite osigurava se na način i to:
- za pogreb osobe koja je bila korisnik prava na stalnu novčanu pomoć ili oblika socijalne zaštite smiještaj u drugu obitelj da nadležan centar za socijalni rad izda narudžbenicu za usluge pogreba i plati račun za izvršene usluge, a
- za pogreb osobe koja je kao korisnik socijalne zaštite bila smještena u organizaciju socijalne zaštite da organizacija socijalne zaštite izda narudžbenicu za usluge pogreba i plati račun za izvršene usluge.
Centar za socijalni rad i organizacija socijalne zaštite dužni su osigurati da se pogreb korisnika socijalne zaštite obavi uz dužno poštovanje pokojniku.

Članak 44c.
Osoba koja je snosila troškove pogreba (pokopa) osobe iz članka 44a. stavak 1. ovoga pravilnika ima pravo na naknadu pogrebnih troškova u svoti utvrđenoj prema članku 44a. stavak 2. i 3. ovoga pravilnika.
Ukoliko je za osobu iz članka 44a. stavak 1. ovoga pravilnika predviđeno pravo na pogrebne troškove i po drugim propisima, osobi koja je snosila troškove pogreba (pokopa) isplatit će se razlika između svota predviđenih tim propisima i svote pogrebnih troškova utvrdene prema ovom pravilniku".

Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-01/92-01/39
Urbroj: 524-04/2-92-5
Zagreb, 8. lipnja 1992.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji
mr. Josip Juras, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti