POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvod - zakon o agenciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na osnovi članka 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/9-1pročišćeni tekst 19/91, 53A/91) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuje se opseg, oblik, kvaliteta i način rješavanja općih potreba u zdravstvenoj zaštiti, koji čine osnovni zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: zdravstveni standard).
Članak 2.
Zdravstveni standard pretpostavlja uobičajeno korištenje zakonom utvrđenih osnovnih oblika zdravstvene zaštite, određenog opsega i kvalitete, izraženih u novčanoj vrijednosti po građaninu u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Svim građanima Republike Hrvatske osigurava se jednaka razina prava iz zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u istovjetnim uvjetima.
Članak 4.
Zdravstveni standard određen je oblikom, opsegom i kvalitetom određenih mjera zdravstvene zaštite, te načinom rješavanja općih potreba u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Članak 5.
Zdravstveni standard ovisi o prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, demografiji stanovništva, vitalnostatističkim podacima, patologiji stanovništva, mogućnostima društva i potrebama građana.
Članak 6.
Repubtički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond) osigurava potrebna sredstva za ostvarivanje zdravstvenog standarda pomoću doprinosa za zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje. Potrebna sredstva za rješavanje uvećanih potreba osiguravaju se iz drugih izvora (proračun Republike).
Članak 7.
Oblik zdravstvenog standarda sadržan je u Popisu dijagnostičkih i kadrovskih normativa Republičkog fonda i u Programu mjera zdravstvene zaštite.
Članak 8.
Opseg zdravstvenog standarda određen je brojem mjera zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.
Članak 9.
Građanima Republike Hrvatske osiguravaju se pomoću Republičkog fonda slijedeća prava iz zdravstvene zaštite:

 1. Broj pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (od 15. godine nadalje) do tri (3) pregleda godišnje
 2. Broj pregleda u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti (članak 36. zakona) do dva (2) pregleda godišnje
 3. Broj pregleda u stomatološkoj zaštiti do dva (2) pregleda godišnje
 4. Broj liječenja u bolnici jedanput (I) tijekom osam (8) godina u trajanju do 10 dana
 5. Broj lijekova na liječnički recept do pet (5) recepata godišnje
 6. Broj liječenja medicin- jedanput (t) tijekom 30 god- iskom rehabilitacijom na u trajanju od 21 dan
 7. Broj dijagnostičkih pre- gleda (RTG, EKG, UZV i jedanput (t) tijekom pet (5) sl ) godina - svaka, odnosno uku-pan iznos cijena ovih pretraga, može se pot- rošiti zajedno po osi-guraniku
 8. Broj laboratorijskih pre- jedanput (1) tijekom dvije (2) traga godine (SE, KKS. AST, ALT, - svaka, odnosno ukugGT, GUK, OGTT, Fe, UIBC, pan iznos cijena ovih TIBIC, Kreatinin, Urea, Aci pretraga može se pot- dumuricum, Hematokrit. Li- rošiti zajedno po osi- pidogram, Koagulogram, guraniku Stolica na benzidin)
 9. Broj citoloških pretraga jedanput (1) godišnje PAP-a starijih od 20 godina test
 10. Broj kućnih posjeta jedanput (1) tijekom četiri godine
 11. Broj kućne medicinske jedanput (1) tijekom osam njege godina u trajanju od 15 dana
 12. Broj liječenja u kući jedanput (1) tijekom četiri godine u trajanju do 10 dana
 13. Broj patronažnih posjeta jedna (1) posjeta u tijeku trudnici trudnoće

Članak 10.
Kvalitetu pruženih mjera zdravstvene zaštite, koja čini zdravstveni standard, osiguravaju građanima organizacije zdravstva i zdravstveni djelatnici, koji ispunjavaju predviđene normative i standarde s obzirom na opremu, kadrove i uvjete rada. Kvaliteta rada osigurava se provjerom stručnosti rada zdravstvenih djelatnika i organizacija zdravstva. Provjera stručnog rada i zdravstvenih djelatnika u organizaciji zdravstva, obavlja se nadzorom stručnjaka Ministarstva zdravstva i Republičkog fonda, na osnovi postojeće metodologije.
Članak 11.
Način rješavanja općih potreba u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju definiran je aktima Republičkog fonda (Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva, Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i dr.).
Članak 12.
Pojedine mjere zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja koje se osiguravaju građanima Republike Hrvatske određuju se u visini iznosa vrijednosti koje ovise o usvojenim cijenama zdravstvenih usluga utvrđenih Cjenikom zdravstvenih usluga Republičkog fonda.
Članak 13.
Ukupan iznos obveznih mjera zdravstvene zaštite na osnovi članka 9. ovog pravilnika čini ukupnu visinu troškova zdravstvenog standarda u Republici Hrvatskoj, koju određuje Sabor Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
Članak 14.
Osiguranicima Republičkog fonda osiguravaju se sredstva za naknadu osobnog dohotka - plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad od 31. dana izostanka, na teret Republičkog fonda, a od prvog dana izostanka, na teret sredstava Republičkog fonda u slučajevima korištenja porodiljskog dopusta, dodatnog porodiljskog dopusta, usvojiteljskog dopusta, te skraćenog radnog vremena do jedne, odnosno treće godine života djeteta.
Članak 15.
Prednost u ostvarivanju mjera zdravstvene zaštite, koje čini zdravstveni standard, osim osoba iz članka 36. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), imaju pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske u ratnim uvjetima, djeca, učenici, mladež, studenti, žene trudnice, te vrhunski športaši koji se bave športom.
Članak 16.
Ministarstvo zdravstva će u slučaju potrebe tijekom godine, ovisno o materijalnim mogućnostima društva i prema potrebama građana, promijeniti opseg, oblik, kvalitetu i način rješavanja zdravstvenog standarda.
Članak 17.
Oblik, opseg, kvalitetu i način rješavanja zdravstvenog standarda utvrdit će Ministarstvo zdravstva do 30. studenoga tekuće godine za narednu godinu, na osnovi Financijskog plana Republičkog fonda.
Članak 18.
Na osnovi ovog pravilnika i utvrđenog zdravstvenog standarda, Vlada Republike Hrvatske predložit će Saboru Republike Hrvatske odluku o visini novčanog iznosa zdravstvenog standarda za građane Republike Hrvatske.
Članak 19.
Sabor Republike Hrvatske odlučit će o visini iznosa zdravstvenog standarda do 31. prosinca tekuće godine, za narednu godinu.
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju važiti Samoupravni sporazum o zadovoljavanju potreba u zdravstvenoj zaštiti i o udruživanju sredstava za te potrebe ("Narodne novine", br. 5/85), Odluka o metodologiji izrade zdravstvenog standarda ("Narodne novine", br. 22/85), te Samoupravni sporazum o zdravstvenom standardu u Republici ("Narodne novine". br. 55/85).
Članak 21.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.
Klasa: 011-04/91-01/51
Broj : 534-02-08-92-2
Zagreb, 15. siječnja 1992.
Ministar zdravstva
prof. dr. sci. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti