POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA LITERATURA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1992. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvod - odluka o podnošenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

OBJAVE
OBJAVA
o brisanju iz Popisa ovlaštenih institucija za obavljanjeobveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemenai objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjihbiljaka tijekom vegetacije
Na temelju članka 22. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti bilja od bolestii štetočina ("Narodne novine", br 10/79), Ministarstvo poljoprivredei šumarstva objavljuje da se iz "Popisa" brišu institucije saslijedećim rednim brojevima upisa:

 1. I/1 (Rješenje br. 6-UP/I-114/80 od 20. III. 1980.), OOUR Zajedničkeslužbe u sastavu PPK Kutjevo kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznihzdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodriju sjemena,
 2. II/1 (Rješenje br. 06-UP/I-248/79 od 29. V. 1979.), Radna zajednica"Zajedničke službe" u sastavu Poljoprivredno insutrijskog kombinataĐakovo kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregledapoljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena ratarskih kultura tijekomvegetacije,
 3. II/4 (Rješenje br. 06-UP/I-223/79 od 25. V. 1979.), Poljoprivrednastanica Vukovar kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenihpregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena:
 4. II/7 (Rješenje br. os-UP/I-99/80 od 11. III. 1980.), OOUR "lnstitutza zaštitu bilja" Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu kaoovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednihusjeva za proizvodnju sjemena,
 5. II/9 (Rješenje br. 06-UP/I-239/79 od 25. V. 1979.], Poljoprivrednastanica Beli Manastir kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznihzdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena,
 6. II/13 (Rješenje br. 06/UP/0-265/79 od 31. V. 1979.), OOUR "Mliječniproizvodi" - Poljoprivredna stanica, u sastavu "Sirele",industrije mliječnih proizvoda, Bjelovar, kao ovlaštena institucija zaobavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnjusjemena.
 7. II/14 (Rješenje br. 06-UP/I-310/79 od 19. V. 1979.), OOUR "Tehnološkii laboratorijski poslovi", u sastavu Poljoprivredno-prehrambeno-prometneradne organizacije "Đuro Salaj", Valpovo, kao ovlaštena institucijaza obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva zaproizvodnju sjemena,
 8. II/15 (Rješenje br. 06-UP/I-264/79 od 31. V. 1979.), RZ "Zajedničkeslužbe". Poljoprivredna služba, u sastavu RO "Poljoprivreda"- PIK Vinkovci, kao ovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenihpregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena ratarskih i povrtlarskihkultura tijekom vegetacije,
 9. III/5 (Rješenje br. 06-UP/I-254/79 od 5. VI. 1979.), OOUR "Zajedničkeslužbe" - Poljoprivredna služba Kutjevo, u sastavu PPK Kutjevo, kaoovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda objekataza proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala višegodišnjih biljakatijekom vegetacije,
 10. III/8 (Rješenje br. 06-UP/I-99-80 od 11. III. 1980.), OOUR "Institutza zaštitu bilja" Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, kaoovlaštena institucija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda kojimaprovodi i ispitivanja na latentne biljne bolesti, virusa i mikoplazmi,
 11. III/9 (Rješenje br. 06-UP/I-279/79 od, 11. V. 1979.), Institut zajadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, kao ovlaštena institucijaza obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda objekata za proizvodnju poljoprivrednogsadnog materijala višegodišnjih biljaka tijekom vegetacije,

Klasa: 320-11/92-1/103
Urbroj : 525-02-92-1
Zagreb, 2. studenoga 1992.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
dr. Ivan Majdak, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti